J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Informacija apie tvarkomus želdinius

2021-10-29
Informacija apie medžių pašalinimo ir genėjimo darbus
Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija Kėdainių mieste vykdys medžių pašalinimo ir genėjimo darbus.
Bus pašalintas medis 1 vnt. eglė, saugotina, auganti prie Miškininkų g. 2, Kėdainiai, kadangi šakos visiškai užgožusios gyventojams langus, gadina pastato fasadą ir pamatus.

Bus nugenėti medžiai: 1 vnt. kėnis, pašalinant sausas šakas dėl estetinio vaizdo ir 12 vnt. pušų, pakeliant lają, kadangi šakos per žemai, kliudomos pravažiuojančio transporto, augantys prie Miškininkų g. 2, Kėdainiai; 3 vnt. liepos, taikant figūrinį genėjimo būdą lajoms suteikiant ovalo formą, kadangi medžiai auga po elektros oro liniją, augančios prie Topolių g. 31, Kėdainiai ir 3 vnt. liepas, pakeliant lają, kadangi šakos žemai trukdo praeiviams, augančios prie Kosmonautų g. 24, Kėdainiai.

Jiems pašalinti ir genėti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.

Informuojame, kad Gudžiūnų seniūnija vykdys medžių pašalinimo darbus.
Bus pašalinti medžiai: 6 vnt. uosiai, 1 vnt. beržas ir 1 vnt. drebulė, blogos būklės, nesaugotini, kadangi nudžiūvę, bei drebulės rūšis nėra saugotina, augantys žemės sklype unikalus k. Nr. 440046309880 Alksnėnų k. prie Parko g. 22, Gudžiūnų sen., Kėdainių r., kultūros paveldo teritorijoje ir 8 vnt. uosiai, 1 vnt. pušis, 5 vnt. beržai ir 1 vnt. liepa, blogos būklės, nesaugotini, kadangi nudžiūvę, augantys Terespolio k. parke, Gudžiūnų sen., Kėdainių r.

Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.

Bus pašalinti medžiai: 1 vnt. liepa, blogos būklės, saugotina, auganti žemės sklype unikalus k. Nr. 440046309880 Alksnėnų k. prie Parko g. 22, Gudžiūnų sen., Kėdainių r., kultūros paveldo teritorijoje, kadangi išpuvusi, įskilusi per visą kamieną išilgai, pavojinga parke besilankančių žmonių saugumui ar net gyvybei; 1 vnt. klevas, blogos būklės, saugotinas, augantis žemės sklype Terespolio k. parke, Gudžiūnų sen., Kėdainių r., kultūros paveldo teritorijoje, kadangi įskilęs ir tik viena medžio šaka žaliuojanti, likusios šakos visiškai nudžiūvę, pavojingas parke besilankančių žmonių saugumui ar net gyvybei; 1 vnt. kaštonas, blogos būklės, saugotinas, augantis Terespolio k. parke Gudžiūnų sen., Kėdainių r., kultūros paveldo teritorijoje, kadangi visiškai išpuvęs, kelia grėsmę parke besilankančių žmonių saugumui.

Jiems pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.

Informuojame, kad Vilainių seniūnija vykdys medžių pašalinimo ir genėjimo darbus.
Bus pašalintas: 1 vnt. gluosnis, nesaugotinas, kadangi auga ant inžinerinių tinklų, nepatenkinamos būklės, kadangi yra sausų šakų, papuvęs kamieno apačioje, kelia grėsmę žmonių ir pastato saugumui, augantis Melioratorių g. tarp Nr. 6, Nr. 8 ir Nr. 10, daugiabučių Vilainių k., Vilainių sen., Kėdainių r.
Nesaugotinam medžiui pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.

Bus nugenėtas medis 1 vnt. beržas, saugotinas, geros būklės, augantys prie Melioratorių g. Nr. 24, daugiabučio Vilainių k., Vilainių sen., Kėdainių r., lajos pakėlimo būdu, nes šakos kliudomos pravažiuojančio transporto ir patrumpinant šonines šakas nuo pastato pusės, nes gožia gyventojams langus.

Jam genėti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69545.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, tel. 8 347 67287.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnija, tel. 8 347 45433.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnija, tel. 8 347 68310.

2021-10-18
Informacija apie medžių pašalinimo ir genėjimo darbus
Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija Kėdainių mieste vykdys medžių pašalinimo ir genėjimo darbus.
Bus pašalinti medžiai: 1 vnt. liepa, saugotina, auganti prie S. Jaugelio-Telegos g. 17, Kėdainiai, kultūros paveldo teritorijoje, ir 1 vnt. eglė, saugotina, auganti prie Lauko g. 22, Kėdainiai, kultūros paveldo teritorijoje, kadangi gadina pastato fasadą, pamatus, šakos visiškai užgožusios gyventojams langus.

Bus nugenėti medžiai: 1 vnt. beržas, augantis prie Šėtos g. 39, Kėdainiai, kultūros paveldo teritorijoje; 2 vnt. gluosniai ir 6 vnt. liepos, augantys prie Liaudies g. 1, Kėdainiai; 5 vnt. liepos, augančios prie Ateities g. 7, Kėdainiai ir 1 vnt. liepą, augančią Aušros g. 21, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“, teritorijoje, Kėdainiai.

Jiems pašalinti ir genėti yra išduoti Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimai.

Bus pašalinti medžiai: 3 vnt. tujos, geros būklės, nesaugotinos, kadangi rūšis nėra saugotina, augančios prie Lauko g. 22, Kėdainiai, kultūros paveldo teritorijoje, kadangi medžiai gadina pastato fasadą, pamatus, šakos visiškai užgožusios gyventojams langus.

Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.

Informuojame, kad Surviliškio seniūnija prie Pušyno g. 4, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r., vykdys medžių pašalinimo ir genėjimo darbus.

Bus pašalinti medžiai: uosiai, patenkinamos būklės, saugotini, augantys prie Pušyno g. 4, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r., tačiau smarkiai pasvirę ant ūkinio pastato, kelia grėsmę žmonių ir pastato saugumui.

Bus nugenėti medžiai: 4 vnt. beržai ir liepa, augantys prie Pušyno g. 4, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r.

Jiems pašalinti ir genėti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.
Bus pašalinti: 1 vnt. beržas, blogos būklės, ir 2 vnt. uosių, blogos būklės, nesaugotini, kadangi nudžiūvę. Išvardinti medžiai auga prie Pušyno g. 4, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r.

Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.

Informuojame, kad Dotnuvos seniūnija prie daugiabučio Kačiupio g. 4, Vainotiškių k., ir prie Parko g. 10, Akademijos mstl. Kėdainių r., vykdys medžių pašalinimo ir genėjimo darbus.

Bus pašalintas medis gluosnis, saugotinas, augantis prie daugiabučio Kačiupio g. 4, Vainotiškių k., Kėdainių r., kadangi blogos būklės, išpuvęs, apipultas grybinių ligų ir pasviręs daugiau kaip 45˚
kampu, pavojingas pastatui bei žmonių saugumui ar net gyvybei.
Bus nugenėti medžiai 3 vnt. liepos, pakeliant lajas, augantys prie Parko g. 10, Akademijos mstl. Kėdainių r.
Jiems pašalinti ir genėti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69545.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, tel. 8 347 67287.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Surviliškio seniūnija, tel. 8 347 41133.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnija, tel. 8 347 39155.

2021-09-27     Informacija apie medžių pašalinimo darbus
Informuojame, kad UAB „Projektas KARMA“, pagal projektą „Gydymo paskirties pastatas Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 9 statybos projektas“, Kėdainių mieste vykdys medžių pašalinimo darbus.
Bus pašalinti 2 vnt. beržai ir liepa, saugotini, augantis J. Basanavičiaus g. 9, Kėdainiai, patenkinamos būklės, kadangi pagal projektą „Gydymo paskirties pastatas Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 9, statybos projektas“, trukdo gydymo paskirties pastato statybai.
Šalinamų saugotinų medžių atkuriamoji vertė 1 572 Eur 00 ct.
Jiems pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.
Bus pašalintos 2 vnt. tuopos, augančios J. Basanavičiaus g. 9, Kėdainiai, patenkinamos būklės, nesaugotinos, kadangi rūšis nėra saugotina, medžiai pagal projektą „Gydymo paskirties pastatas Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 9, statybos projektas“, trukdo gydymo paskirties pastato statybai.
Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.

Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69545.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, tel. 8 347 67287.

2021-09-07     Informacija apie medžių pašalinimo darbus
Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija Kėdainių mieste vykdys medžių pašalinimo darbus.
Bus pašalinti: 1 vnt. šermukšnis, saugotinas, augantis prie A. Kanapinsko g. daugiabučio Nr. 4, Kėdainiai, kadangi nepatenkinamos būklės, didesnė dalis šakų išdžiūvę; 1 vnt. kaštonas, saugotinas, augantis Rasos g. prie daugiabučio Nr. 14, Kėdainiai, kadangi nepatenkinamos būklės, išpuvęs ir skilęs, pavojingas pastatui bei žmonių saugumui; 1 vnt. klevas, saugotinas, augantis prie J. Basanavičiaus g. 2 B, UAB „Vikeda“, Kėdainiuose, kultūros paveldo teritorijoje, kadangi blogos būklės, stipriai išpuvęs kamieno apačioje ir viršuje, pakeltos šaknys, pasviręs ant pastato, įtrūkęs išilgai kamieno, kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, išorinei dujų trasai esančiai prie pastato bei pastatui; 1 vnt. klevas, saugotinas, augantis prie J. Basanavičiaus g. 2 B, UAB „Vikeda“, Kėdainiuose, kultūros paveldo teritorijoje, kadangi blogos būklės, išpuvęs, pasviręs ant pastato, įtrukęs išilgai kamieno, kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, išorinei dujų trasai esančiai prie pastato bei pastatui; 1 vnt. klevas, saugotinas, augantis J. Basanavičiaus g. 2 B, UAB „Vikeda“, Kėdainiuose, kultūros paveldo teritorijoje, patenkinamos būklės, kadangi pasviręs ant pastato, visos medžio šakos užgulę pastato stogą ir jį gadina; 1 vnt. beržas, saugotinas, kadangi auga ant inžinerinių tinklų, patenkinamos būklės, augantis J. Basanavičiaus g. prie daugiabučio Nr. 75, Kėdainiai, kadangi auga prie pat daugiabučio pastato, nugenėtas netinkamai, per didelė dalis šakų pašalinta, medis nebestabilus, esant stipriam vėjui bet kada gali lūžti, šakos gožia gyventojams langus, kelia grėsmę žmonių sveikatai bei pastato saugumui; 1 vnt. maumedis, saugotinas, augantis Budrio g. prie daugiabučio Nr. 13, Kėdainiai, kadangi nepatenkinamos būklės, didelė dalis šakų išdžiūvusi, likusios tik skurstančios, neestetiškai atrodo.

Jiems pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.

Bus pašalinti: 5 vnt. šermukšniai, nepatenkinamos būklės, nesaugotini, kadangi nudžiūvę; 1 vnt. uosialapis klevas, nesaugotinas, augantis Rasos g. prie daugiabučio Nr. 14, Kėdainiai, kadangi nepatenkinamos būklės, apsilupusi medžio kamieno žievė, yra nedidelis pasvirimas, stelbia geresnės būklės šalia augančius medžius, neestetiškai atrodo; 1 vnt. uosialapis klevas, nesaugotinas, kadangi invazinis, augantis Rasos g. prie daugiabučio Nr. 4, Kėdainiai; 1 vnt. šermukšnis, nesaugotinas, kadangi skersmuo mažesnis kaip 12 cm (blogos būklės), išvirtęs, augantis Mindaugo g. prie daugiabučio Nr. 10, Kėdainiai; 1 vnt. tuopa – kamienas 28 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, nesaugotina, kadangi ši rūšis nėra saugotina, auganti Budrio g. prie daugiabučio Nr. 13, Kėdainiai,, kadangi nepatenkinamos būklės, didelė dalis sausų šakų; 1 vnt. tuopa, nesaugotina, kadangi ši rūšis nėra saugotina, auganti Budrio g. prie daugiabučio Nr. 13, Kėdainiai, kadangi nepatenkinamos būklės, didelė dalis sausų šakų, apipulta grybinių ligų; 2 vnt. beržai, blogos būklės, nesaugotini, augantis Respublikos g. prie daugiabučio Nr. 12, Kėdainiai, kadangi medžiai nudžiūvę.

Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.

Informuojame, kad Šėtos seniūnija Pagirių miestelio kapinėse, Ramioji g. 10, Pagirių mstl., Šėtos sen., Kėdainių r, vykdys medžių pašalinimo darbus.
Bus pašalintos: 2 vnt. liepos, saugotinos, nepatenkinamos būklės, kadangi išpuvę, yra daug sausų šakų, šaknys gadina kapinių tvoros pamatą bei kapavietės statinius, kelia grėsmę kapinių statiniams bei žmonių saugumui ir liepą, saugotina, patenkinamos būklės, yra daug sausų šakų, šaknys gadina kapinių tvoros pamatą bei kapavietės statinius, kelia grėsmę kapinių statiniams ir žmonių saugumui, augančios Pagirių miestelio kapinėse, Ramioji g. 10, Pagirių mstl., Šėtos sen., Kėdainių r.

Jiems pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69545.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, tel. 8 347 67287.

2021-07-16 Informacija apie medžio pašalinimą
Informuojame, kad MB „Donersta“ vykdys medžio pašalinimo darbus, kadangi vykdant projektą „Kėdainių miesto Mindaugo gatvės šaligatvių rekonstravimo darbai“, medžio šaknys trukdo įrengti ryšių kabelio apsaugojimo ir rezervinio vamzdžio klojimo darbus, kelia realią grėsmę esamų inžinerinių tinklų būklei bei trukdo naujo šaligatvio įrengimui.

Žemės sklype: žalioje zonoje prie Mindaugo g. 23, Kėdainiai, bus pašalintas medis dvikamienė liepa − kamienai 35 cm, 30 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, nesaugotina, kadangi auga ant inžinerinių tinklų, šio medžio pašalinimas nebuvo numatytas pagal projektą „Kėdainių miesto Mindaugo gatvės šaligatvių rekonstravimo darbai“, tačiau pradėjus vykdyti projekto darbus šio medžio šaknys trukdo įrengti ryšių kabelio apsaugojimo ir rezervinio vamzdžio klojimo darbus, kelia realią grėsmę esamų inžinerinių tinklų būklei bei trukdo naujo šaligatvio įrengimui.
Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.

Kertamas medis yra pažymėtas raudonos spalvos dažais.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69545
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė, tel. 8 347 69 594

 

2021-06-28 Informacija apie medžių pašalinimą

Informuojame, kad Josvainių sen. Kėdainių r., AB „Panevėžio keliai“, vykdys medžių pašalinimo darbus pagal projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2031 Juodkaimiai – Kunioniai – Kampai II ruožas nuo 0,00 iki 3721 km kapitalinio remonto projektas“.

Žemės sklype: valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2031 Juodkaimiai–Kunioniai–Kampai II ruožas nuo 0,00 iki 3721 km, kad. Nr. 5323/7001:4, kad. Nr. 5335/7001:2, Kėdainių r., kelio juostoje bus pašalinti medžiai: eglės − kamienai 32 cm, 34 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, ąžuolai− kamienai 31 cm, 52 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, beržai − kamienai 33 cm, 38 cm, 35 cm, 31 cm, 31 cm, 31 cm, 32 cm, 38 cm, 33 cm, 39 cm, 31 cm, 42 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, maumedžiai − kamienai 35 cm, 35 cm, 32 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, liepos − kamienai 49 cm, 41 cm, 40 cm, 42 cm, 34 cm, 39 cm, 42 cm, 45 cm, 45 cm, 72 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, kaštonai − kamienai 57 cm, 65 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, klevai − kamienai 39 cm, 60 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, saugotini ir klevas, 24 vnt. eglės, 5 vnt. ąžuolai, gluosnis, 41 vnt. beržai, 2 vnt. kaštonai, 11 vnt. liepos, 30 vnt. pušys, maumedis, geros būklės, nesaugotini, kadangi medžių kamienai 1,3 m aukštyje, mažesni nei 30 cm skersmens, taip pat 7 vnt. tujos, 31 vnt. slyvos, 10 vnt. vyšnios, 6 vnt. obelys ir kriaušė, geros būklės, nesaugotini, kadangi šių medžių rūšys yra nesaugomos.
Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nėra išduodamas.
Visi aukščiau išvardinti medžiai bus šalinami, kadangi pagal projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2031 Juodkaimiai–Kunioniai–Kampai II ruožas nuo 0,00 iki 3721 km kapitalinio remonto projektas“trukdo keliui įrengti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, saugotiniems medžiams pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Šalinamų saugotinų medžių atkuriamoji vertė 13 842 Eur 00 cnt.
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.
Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė, tel. 8 347 69 594

2021-03-17 Informacija apie medžių pašalinimą

Informuojame, kad Kėdainių mieste, UAB „Tadas & DK“ vykdys medžių pašalinimo darbus, pagal projektą „Kėdainių miesto Žemaitės gatvės supaprastintas rekonstravimo projektas“.

Žemės sklype: Žemaitės gatvėje, žaliose zonose prie pat važiuojamosios kelio dalies, Kėdainiai, bus pašalinti medžiai: liepos − kamienai 37 cm, 34 cm, 47 cm, 39 cm, 36 cm, 39 cm, 34 cm, 34 cm, 30 cm, 30 cm, 33 cm, 26 cm, 40 cm, 38 cm, 32 cm, 42 cm, 36 cm, 33 cm, 43 cm, 32 cm, 31 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, saugotinos, 31 cm, 44 cm, 35 cm, 38 cm, 40 cm, 40 cm, 52 cm, 38 cm, 47 cm, 40 cm, 43 cm, 47 cm, 32 cm, 30 cm, 38 cm, 54 cm, 36 cm, 41 cm, 32 cm, 35 cm, 26 cm, 34 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, patenkinamos būklės, saugotinos, 26 cm, 32 cm, 55 cm, 36 cm, 33 cm, 49 cm, 36 cm, 44 cm, 40 cm, 44 cm, 34 cm, 23 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, saugotinos, 33 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, saugotinos, kadangi medžiai, pagal projektą „Kėdainių miesto Žemaitės gatvės supaprastintas rekonstravimo projektas“, trukdo įrengti apšvietimo kabelio liniją, trukdo šaligatvio įrengimui ir gatvės rekonstravimui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, medžiams pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Šalinamų saugotinų medžių atkuriamoji vertė 14 619 Eur 00 cnt.
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja, tel. 8 347 69 594

2021-02-04  Informacija dėl želdinių, augančių kelio apsaugos zonose

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2021 m. vasario 3 d. gavo Lietuvos savivaldybių asociacijos persiustą AB „Kelių priežiūros“ pranešimą „Dėl kelio apsaugos zonoje augančių želdinių“, kuriame pranešama, kad AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) atlieka valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, kurios tikslas – užtikrinti eismo saugumą keliuose. Reaguodama į pastarosiomis dienomis vyraujančias oro sąlygas ir kritulių intensyvumą, dėl ko viena iš kylančių problemų – dideliu sniego kiekiu padengtų medžių griuvimas, Bendrovė šiuo raštu siekia atkreipti dėmesį į kelio apsaugos zonose augančių želdinių priežiūrą, galimas grėsmes ir priemones, kurių reikia imtis siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų.

Šiuo metu Bendrovės darbuotojai intensyviai rūpinasi kelio juostoje augančiais želdiniais, siekiant išvengti eismo įvykių ir eismo dalyvių sveikatos sutrikdymo, tačiau, siekiant maksimaliai užtikrinti saugumą esant nepalankioms oro sąlygoms, būtina pasirūpinti ir kelio apsaugos zonose augančiais želdiniais, kurie krisdami galėtų sukelti pavojų visuomenės saugumui.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija raštu informavo seniūnijų seniūnus, prašydama atkreipti dėmesį į jų žinioje (teritorijose) už kelio juostos ribos augančių želdinių būklę, ar yra pavojingai pasvirusių želdinių link važiuojamosios dalies, jei reikalinga prašoma vykdyti priežiūrą atliekant sniego šalinimo (nupurtymo) darbus, o esant poreikiui – šalinti/genėti pavojų keliančius želdinius (medžius, krūmus).

Prašome į šią informaciją atkreipti dėmesį seniūnijų seniūnus, seniūnaičius ir (ar) privačių sklypų savininkus tuo atveju, kai kelio apsaugos zona patenka į miestų, kaimų gyvenamąsias teritorijas ir (ar) privačius sklypus. Dėl pavojingų želdinių šalinimo prašome kreiptis į Bendrovę arba Kėdainių rajono savivaldybės administraciją.

Bendrovė pažymi, jog deda maksimalias pastangas siekdama užtikrinti saugumą valstybinės reikšmės keliuose ir dėkoja už bendradarbiavimą užtikrinant visuomenės saugumą už kelio juostos ribų.

Informacija apie vykdomus darbus Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso parke

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija užsakė ir UAB „Želdynų vizija“ parengė „Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso parko želdinių inventorizacijos ir tvarkymo projektą“. Inventorizuotas plotas sudaro apie 13,13 ha. Projekto metu įvertinta želdynų kiekybinė ir kokybinė būklė, numatytos jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemonės, sukurta želdinių apskaitos duomenų bazė.
Vadovaujantis projektu, bus šalinami saugotini medžiai, kurie yra ypatingo pavojingumo parko lankytojams, bei pravažiuojančiam transportui. UAB „Želdynų vizija“ ekspertai, būtinus šalinti medžius, pažymėjo raudonos spalvos dažais. Taip pat, vadovaujantis ekspertų atlikta inventorizacija, bus atliekami medžių ir krūmų genėjimo, lajų surišimo ir uždažymo darbai.
Šiems darbams vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės administracija išdavė leidimą „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams“ (toliau – Leidimas) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnijai. Leidimas, pagal visas numatytas procedūras, suderintas su Kultūros paveldo departamento Kauno skyriumi.

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso parko želdinių inventorizacijos ir tvarkymo projektas


2020-07-03 
Informacija apie medžių pašalinimą

Informuojame, kad Šėtos seniūnijoje, Pagirių miestelyje AB „Kauno tiltai“ vykdys medžių pašalinimo darbus, pagal projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4807 Ukmergė-Petronys-Tulpiakiemis-Pagiriai ruožo nuo 27,231 iki 27,938 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto A laidos parengimas“.
Žemės sklype: valstybinės reikšmės rajoninio kelio juostoje, kelias Nr. 4807 Ukmergė-Pagiriai nuo 27,231 iki 27,938, bus pašalinti medžiai: beržas − kamienas 33 cm skersmens 1,3 m aukštyje, liepos − kamienai 32 cm 31 cm 27 cm 22 cm 21 cm skersmens 1,3 m aukštyje ir ąžuolas − kamienas 61 cm skersmens 1,3 m aukštyje. Visi išvardinti medžiai patenka į remontuojamo kelio juostą, trukdo užtikrinti eismo saugumą, žemės darbams bei įrengti vandens nuvedimą.

Dalis medžių: liepos − kamienai 27 cm 22 cm 21 cm skersmens 1,3 m aukštyje, augančios valstybinės reikšmės rajoninio kelio juostoje, kelias Nr. 4807 Ukmergė-Pagiriai nuo 27,231 iki 27,938, yra nesaugotinos, kadangi medžių skersmuo mažesnis kaip 30 cm, valstybinės reikšmės rajoninio kelio juostoje medžiai saugomi didesni kaip 30 cm skersmens.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, medžiams pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. vykdys medžių pašalinimo ir genėjimo darbus:
Kėdainių miesto seniūnija
Žemės sklypuose genės medžius: Minareto g. 8, Kėdainių dvaro sodybos parke unikalus Nr. 216, kairėje pusėje prie amfiteatro, ąžuolą; prie Žemaitės g. 14 daugiabučio, Kėdainiai, klevą; Lopšelio-darželio „Puriena“ teritorijoje, Mindaugo g. 20, Kėdainiai, 5 vnt. gluosnius; prie Liepų al. 13, Kėdainiai, skroblą; prie P. Lukšio g. 6 ir 9 daugiabučių, Kėdainiai, 2 vnt. klevus, uosį, 7 vnt. liepas, 4vnt. kaštonus ir 2 vnt. beržus, gluosnį.
Vilainių seniūnija
Žemės sklypuose genės medžius: Alkupio g. 9, Apytalaukio k., Kėdainių r., 4 vnt. liepas, uosį ir ąžuolą ir pašalins nesaugotinus medžius: liepa − kamienas 64 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, auganti Šventybraščio kaimo kapinėse prie Zaborskų kapavietės, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, Vilainių sen., Kėdainių r. nesaugotinas, kadangi nudžiūvęs ir 2 vnt. uosiai − kamienai 38 cm 22 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, 4 vnt. klevai − kamienai 30 cm 35 cm 28 cm 36 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, augantys Alkupio g. 9, Apytalaukio k., nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, Vilainių sen., Kėdainių r. nesaugotini, kadangi nudžiūvę.

Primename informaciją kuri buvo skelbta 2020 m. kovo 31 d., kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. vykdys medžių genėjimo darbus:
Kėdainių miesto seniūnija
Žemės sklypuose genės medžius: prie J. Basanavičiaus g. 77, Kėdainiuose 4 vnt. gluosnius; prie P. Lukšio g. 8, Kėdainiuose 2 vnt. beržus, 5 vnt. klevus, 6 vnt. liepas, 4 vnt. kaštonus; Žibuoklių g. (prie autobusų stotelės), Kėdainiai 8 vnt. pušis; prie Saulėlydžio g. 2 (Saulėlydžio g. ir Elevatoriaus g. kampas), Kėdainiai 4 vnt. gluosnius; prie J. Basanavičiaus g. 94, Kėdainiuose liepą; prie J. Basanavičiaus g. 142, Kėdainiuose 2 vnt. liepas, klevą ir beržą.
Josvainių seniūnija
Žemės sklype: šalia Vainikų bendruomenės centro aikštelės, kurioje įrengti atliekų konteineriai, Nevėžio g. Nr. 39, Vainikų k., Josvainių sen., Kėdainių r. genės medžius 8 vnt. klevus, 6 vnt. ąžuolus ir šermukšnį.
Dotnuvos seniūnija
Žemės sklypuose: Sodų g. 2B unikalus Nr. 4400 2125 1472, nuo pagrindinio kelio ( Tilto g. ) iki Sodų g. 2A, Dotnuvos mstl. genėti medžius 85 vnt. liepas, 15 vnt. egles ir 10 vnt. beržus ir palei Naujaberžės g., Šlapaberžės k., genėti medžius 66 vnt. liepas ir beržą, Dotnuvos sen., Kėdainių r.
Pelėdnagių seniūnija
Žemės sklype: prieš Beržų g. 5 genės gluosnį, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.

Medžiams genėti yra išduoti Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimai (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas). Leidimai galioja neterminuotai, kai jie išduoti želdiniams genėti, - vienam genėjimui atlikti.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja, tel. 8 347 69 594

2020-06-10  Informacija apie medžių pašalinimą

Informuojame, kad Kėdainių mieste, UAB „Vyteda“ vykdys medžių pašalinimo darbus, pagal projektą „Kultūros centro pastato J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, rekonstravimo projektas“.

Žemės sklype: kultūros paveldo vietovės Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) teritorijoje, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai, bus pašalinti medžiai: liepa − kamienas 44 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 45 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uoialapis klevas − kamienas 50 cm skersmens 1,3 m aukštyje, invazinis, tuja − kamienas 28 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 21 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 13 cm skersmens 1,3 m aukštyje ir klevas − kamienas 10 cm skersmens 1,3 m aukštyje. Visi išvardinti medžiai patenką į naujai suprojektuotą šiluminę trasą bei užstatomą teritoriją.

Dalis medžių: uoialapis klevas − kamienas 50 cm skersmens 1,3 m aukštyje, augantis kultūros paveldo vietovės Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) teritorijoje, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai, nesaugotinas, kadangi invazinis; tuja − kamienas 28 cm skersmens 1,3 m aukštyje, auganti kultūros paveldo vietovės Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) teritorijoje, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai, nesaugotina, kadangi medžio rūšis nėra saugotina; klevas − kamienas 13 cm skersmens 1,3 m aukštyje, augantis kultūros paveldo vietovės Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) teritorijoje, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai, nesaugotinas, kadangi medžio skersmuo mažesnis kaip 20 cm ir klevas − kamienas 10 cm skersmens 1,3 m aukštyje, augantis kultūros paveldo vietovės Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) teritorijoje, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai, nesaugotinas, kadangi medžio skersmuo mažesnis kaip 20 cm.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, medžiams pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja, tel. 8 347 69 594

 2020-05-14  Informacija apie medžių pašalinimo ir genėjimo darbus

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pernaravos seniūnija, žemės sklype prie Langakių g. 17, Langakių k., Pernaravos sen., Kėdainių r. nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. vykdys medžių pašalinimo ir genėjimo darbus.

Bus pašalinti 4 vnt. medžiai: uosis, kadangi kamienas keliose vietose įtrūkęs, auga 3,5 m nuo pastato, didesnė šakų dalis pasvirusi į pastato pusę yra sausų šakų, medis pavojingas žmonių ir pastato saugumui; liepa, kadangi medis buvęs iš dviejų kamienų, vienas kamienas vėjo nulaužtas ir pašalintas, likusio kamieno apačia išpuvusi, auga 1,5 m nuo pastato, medis pavojingas žmonių ir pastato saugumui; liepa, kadangi pasvirusi į pastato pusę, auga 2,5 m nuo pastato, šakos gadina pastato stogą ir fasadą yra sausų šakų, kelią grėsmę žmonių ir pastato saugumui ir klevas, kadangi išpuvęs prie šaknų, auga 3,5 m nuo elektros laidų, yra sausų šakų, medis kelią grėsmę žmonių ir elektros laidų saugumui.
Visi šalinami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.
Bus genimi medžiai: 6 vnt. beržai ir 3 vnt. kaštonai pakeliant lajas 1 m atstumu nuo apatinių šakų į viršų, šakos per žemai, trukdo praeiviams naudotis pėsčiųjų taku ir klevą, medis pasviręs, genėti pašalinant apatinę šaką 28 cm skersmens nuo elektros laidų pusės, dėl medžio asimetrijos sumažinimo.
Jiems pašalinti ir genėti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas. (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pernaravos seniūnija, tel. 8 347 42198.

2020-05-13  Informacija apie medžių pašalinimą ir genėjimą

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „Dengsta“ vykdys medžių pašalinimo darbus, pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo), projektas. Teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus, Rasos, Pavasario ir Mindaugo g., sutvarkymas“.
Žemės sklypuose: prie Mindaugo g. 11: 3 vnt. beržai – kamienai 22 cm, 25 cm, 27 cm ir liepa − kamienas 25 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
Mindaugo g. 13: liepa − kamienas 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
Mindaugo g. 17: beržas − kamienas 30 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
Mindaugo g. 19: liepa − kamienas 32 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
J. Basanavičiaus g. 100: 2 vnt. kaštonai − kamienai 38 cm, 28 cm ir beržas − kamienas 15 cm skersmens 1,3 m aukštyje;
J. Basanavičiaus g. 106: 2 vnt. beržai – kamienai 20 cm, 20 cm, skersmens 1,3 m aukštyje; prie J. Basanavičiaus g. 112: klevas − kamienas 25 cm ir liepa − kamienas 20 cm 1,3 m aukštyje;
J. Basanavičiaus g. 116: 2 vnt. gluosniai – kamienai 45 cm, 75 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;  Rasos g. 10: 5 vnt. liepos − kamienai 30 cm, 30 cm, 17 cm, 20 cm, 32 cm, 2 vnt. eglės − kamienai 18 cm, 18 cm, ąžuolas − kamienas 23 cm, beržas − kamienas 17 cm, klevas − kamienas 27 cm, 2 vnt. kaštonas − kamienai 30 cm, 18 cm ir 2 vnt. maumedžiai − kamienai 14 cm, 17 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
Rasos g. 12: liepa − kamienas 30 cm ir beržas − kamienas 25 cm skersmens 1,3 m aukštyje, daugiabučių Kėdainiuose, bus pašalinti, kadangi patenka į projektinius sprendinius.

Išvardinti medžiai yra saugotini.
Saugotiniems medžiams pašalinti bus išduotas savivaldybės administracijos leidimas.

Medžiai, augantys prie Pavasario g. 39, Kėdainiai: klevas − kamienas 22 cm ir liepa − kamienas 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į paviršinių nuotekų tinklų zoną;
Mindaugo g. 11, Kėdainiai: beržas − kamienas 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į buitinių nuotekų šalinimo tinklų zoną;
Mindaugo g. 11A, Kėdainiai: 4 vnt. beržai − kamienai 34 cm, 35 cm, 37 cm, 30 cm ir 2 vnt. liepos − kamienai 18 cm, 18 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į šilumos tinklų zoną;
Mindaugo g. 13, Kėdainiai: 3 vnt. liepos − kamienai 44 cm, 35 cm, 33 cm ir šermukšnis − kamienas 15 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į šilumos tinklų zoną ir beržas − kamienas 45 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į dujų tinklų zoną;
Mindaugo g. 17, Kėdainiai: 2 vnt. kaštonai − kamienai 37 cm, 37 cm ir beržas − kamienas 30 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į šilumos tinklų zoną;
Mindaugo g. 19, Kėdainiai: kaštonas − kamienas 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į paviršinių nuotekų tinklų zoną;
J. Basanavičiaus g. 98, Kėdainiai: uosis − kamienas 20 cm ir liepa − kamienas 24 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į buitinių nuotekų šalinimo tinklų zoną;
J. Basanavičiaus g. 100, Kėdainiai: liepa − kamienas 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į drenažo tinklų zoną, 3 vnt. beržai – kamienai 28 cm, 44 cm, 31 cm ir eglė − kamienas 36 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į drenažo, ryšių, vandentiekio ir požeminių elektros tinklų zonas;
J. Basanavičiaus g. 104, Kėdainiai: 2 vnt. liepos − kamienai 40 cm, 22 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į šilumos tinklų zoną ir 2 vnt. liepos – kamienai 20 cm, 35 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į požeminės elektros tinklų zoną;
Rasos g. 2, Kėdainiai: klevas − kamienai 23 cm, 30 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į ryšių, vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų zonas, klevas− kamienas 28 cm ir kaštonas − kamienas 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į drenažo tinklų zoną;
Rasos g. 10, Kėdainiai: 2 vnt. liepos − kamienai 32 cm, 30 cm, 2 vnt. gluosniai − kamienai 43 cm, 58 cm, klevas − kamienas 35 cm ir beržas − kamienas 32 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į požeminių elektros tinklų zoną;
Rasos g. 12, Kėdainiai: 2 vnt. liepos − kamienai 27 cm, 26 cm, 2 vnt. eglės − kamienai 17 cm, 20 cm, kaštonas − kamienas 28 cm, uosis − kamienas 25 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į požeminių elektros tinklų zoną, beržas − kamienas 28 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į drenažo tinklų zoną ir 2 vnt. liepos − kamienai 30 cm, 24 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į paviršinių nuotekų tinklų zoną;
Rasos g. 14, Kėdainiai: gluosnis − kamienas 80 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į drenažo ir šilumos tinklų zonas.
Išvardinti medžiai yra nesaugotini, kadangi auga ant inžinerinių statinių.
Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nebus išduodamas.

Pavasario g. 39, Kėdainiai: ieva − kamienas 16 cm ir 2 vnt., geltonoji slyva − kamienai 13 cm, 15 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
J. Basanavičiaus g. 100, Kėdainiai: 3 vnt. akacijos − kamienai 16 cm, 17 cm, 13 cm ir 3 vnt. tujos − kamienai 19 cm, 15 cm, 18 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
J. Basanavičiaus g. 112, Kėdainiai: 2 vnt. grupės ievų − kamienai nuo 5 cm iki 16 cm, skersmens 1,3 m aukštyje ir kazokinio kadagio grupė;
J. Basanavičiaus g. 116, Kėdainiai tuopa − kamienas 75 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
Rasos g. 2, Kėdainiai: 2 vnt. tujos − kamienai 5 cm, 10 cm ir ieva − kamienai 16 cm, 23 cm, skersmens 1,3 m aukštyje;
Mindaugo g. 19, Kėdainiai: uosialapis klevas − kamienai 5 cm, 4 cm, 4 cm, skersmens 1,3 m aukštyje (invazinis), 3 vnt. alyvos, kaulenio gyvatvorė 30 m ilgio ir 50 cm pločio, ožekšnis, forsitija;
Rasos g. 10, Kėdainiai: 3 vnt. tujos − kamienai 15 cm, 8 cm, 15 cm, skersmens 1,3 m aukštyje ir 2 vnt. kaulenių gyvatvorės 40 m ir 50 m ilgio ir po 50 cm pločio;
Rasos g. 12, Kėdainiai: kaulenis ir 2 vnt. alyvos;
Rasos g. 14, Kėdainiai: ieva − kamienas 25 cm ir alksnis − kamienas 30 cm, skersmens 1,3 m aukštyje.
Išvardinti medžiai ir krūmai yra nesaugotini, kadangi jų rūšys nėra paskelbtos saugotinomis.

Nesaugotiniems medžiams pašalinti atskiras savivaldybės administracijos leidimas nebus išduodamas.
Geros būklės krūmai augantys prie: Pavasario g. 39, Kėdainiai: forsitiją; J. Basanavičiaus g. 112, Kėdainiai: tunbergo raugerškis; Mindaugo g. 13, Kėdainiai: kadagys ir forsitiją; Mindaugo g. 19, Kėdainiai: ožekšnis, jazminas, kadagys ir buksmedis bus persodinti į jiems augti tinkamas naujas vietas.
Persodinti būtina, kadangi patenka į naujai suprojektuotų automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų plotus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, buvo nustatyta, kad saugotini yra 32 medžiai. Jiems pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Šalinamų saugotinų medžių atkuriamoji vertė 11 412 Eur 00 cnt.
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.
Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.

2020-04 23   Informacija apie želdynų inventorizaciją ir apskaitą

Balandžio – liepos mėnesiais bus vykdoma Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso parko (30233) želdynų inventorizacija ir apskaita Instituto al., Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. Inventorizuotinas plotas sudaro apie 13,13 ha. Želdynų inventorizaciją ir apskaitą atliks UAB ,,Želdynų vizija”, atstovaujama direktoriaus Juliaus Bačkaičio.

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas – nustatyti želdynų žemės sklypų ribas, medžių ir krūmų rūšį, jų fiziologinę būklę, matmenis, įvertinti vejų, gėlynų, vandens telkinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, inžinerinių įrenginių ir kitų želdynuose esančių objektų būklę, parengti apskaitos duomenis, kad želdynus būtų galima efektyviau valdyti, teikti informaciją apie želdynų ir želdinių, aplinkos būklę, kontroliuoti, ar jų plotai atitinka galiojančias želdynų normas.

2020-04-22   Informacija apie Kėdainių miesto gėlynus

Kėdainių mieste pradėtas gėlynų apželdinimas, pagal Kėdainių gėlynų 2020 metų, paruoštas ir suderintas apželdinimo schemas.
Visus apželdinimo planus - schemas ruošia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus specialistas bei derina juos su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi.
Gėlynų įrengimo ir jų priežiūros viso sezono metu, darbų paslaugų pirkimą vykdė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija.
Gėlynai bus apželdinami prie žydų kapų, karių kapų, tremtinių paminklų, senamiestyje, prie pagrindinių miesto gatvių. Taip pat gėlės sodinamos metaliniuose karkasuose, plastikinėse vazose ir ant apšvietimo stulpų.
Šiemet gėlynų įrengimo ir jų priežiūros darbus vykdys UAB „Josvainių gėlės“, vadovaujama Irenos Marmienės.

2020-03-31
Informacija apie medžių pašalinimą ir genėjimą

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „Doresta“ vykdys medžių pašalinimo darbus, pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste. Teritorija apribota J. Basanavičiaus, Parakinės g., Algirdo g., Kęstučio g. techninis darbo projektas“.

Žemės sklypuose: prieš Kęstučio g. 11A, Kėdainiai: 2 vnt. liepos − kamienai 45 cm, 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, 2 vnt. beržai – kamienai 40 cm, 36 cm, skersmens 1,3 m aukštyje ir prieš Kęstučio g. 13, Kėdainiai: 2 vnt. beržai – kamienai po 20 cm, skersmens 1,3 m aukštyje, bus pašalinti, kadangi patenka į projektinius sprendinius.

Dalis medžių, augantys prieš Kęstučio g. 9, Kėdainiai: 7 vnt. liepos − kamienai 33 cm, 35 cm, 36 cm, 2 vnt. po 27 cm ir 2 vnt. po 23 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į ryšių tinklų zoną, liepa − kamienas 33 cm 1,3 m aukštyje − patenka į šilumos tinklų zoną, liepa − kamienas 40 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į dujotiekio tinklų zoną; prieš J. Basanavičiaus g. 27, Kėdainiai: liepa − kamienas 50 cm 1,3 m aukštyje − patenka į dujotiekio tinklų zoną, liepa − kamienas 62 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į šilumos tinklų zoną; prieš Kęstučio g. 11A, Kėdainiai: liepa − kamienas 50 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į šilumos tinklų zoną; prieš Kęstučio g. 11, Kėdainiai: 2 vnt. klevai − kamienai 36 cm, 37 cm ir beržas − kamienas 23 cm, skersmens 1,3 m aukštyje − patenka į nuotekų šalinimo ir dujotiekio tinklų zonas, bus pašalinti, kadangi patenka į projektinius sprendinius, medžiai nėra saugotini, kadangi auga ant inžinerinių statinių. Prieš Kęstučio g. 13, Kėdainiai augantis medis tuopa − kamienas 85 cm skersmens 1,3 m aukštyje yra nesaugotinas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, buvo nustatyta, kad saugotini yra 6 medžiai. Jiems pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Šalinamų saugotinų medžių atkuriamoji vertė 2412 Eur 00 cnt.
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.
Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. vykdys medžių genėjimo darbus:
Kėdainių miesto seniūnija
Žemės sklypuose genės medžius: prie J. Basanavičiaus g. 77, Kėdainiuose 4 vnt. gluosnius; prie P. Lukšio g. 8, Kėdainiuose 2 vnt. beržus, 5 vnt. klevus, 6 vnt. liepas, 4 vnt. kaštonus; Žibuoklių g. (prie autobusų stotelės), Kėdainiai 8 vnt. pušis; prie Saulėlydžio g. 2 (Saulėlydžio g. ir Elevatoriaus g. kampas), Kėdainiai 4 vnt. gluosnius; prie J. Basanavičiaus g. 94, Kėdainiuose liepą; prie J. Basanavičiaus g. 142, Kėdainiuose 2 vnt. liepas, klevą ir beržą.

Josvainių seniūnija
Žemės sklype: šalia Vainikų bendruomenės centro aikštelės, kurioje įrengti atliekų konteineriai, Nevėžio g. Nr. 39, Vainikų k., Josvainių sen., Kėdainių r. genės medžius 8 vnt. klevus, 6 vnt. ąžuolus ir šermukšnį.

Dotnuvos seniūnija
Žemės sklypuose: Sodų g. 2B unikalus Nr. 4400 2125 1472, nuo pagrindinio kelio ( Tilto g. ) iki Sodų g. 2A, Dotnuvos mstl. genėti medžius 85 vnt. liepas, 15 vnt. egles ir 10 vnt. beržus ir palei Naujaberžės g., Šlapaberžės k., genėti medžius 66 vnt. liepas ir beržą, Dotnuvos sen., Kėdainių r.

Pelėdnagių seniūnija
Žemės sklype: prieš Beržų g. 5 genės gluosnį, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.

Medžiams genėti yra išduoti Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimai (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas). Leidimai galioja neterminuotai, kai jie išduoti želdiniams genėti, - vienam genėjimui atlikti.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.

2020-02-10  Informacija apie medžių pašalinimo darbus

Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija Kėdainių mieste vykdys medžių pašalinimo darbus.

Bus pašalinti 2 vnt. medžiai kaštonai prie AB „Lifosa“ Juodkiškio g. 50 teritorijos Kėdainiuose, kadangi nepatenkinamos būklės, išpuvę, auga prie pat automobilių stovėjimo aikštelės, kelia grėsmę žmonių bei transporto saugumui.

Jiems pašalinti yra išduotas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas.

Kontaktai:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, tel. 8 347 67 287.

2020-01-09  Informacija apie šalinamus medžius

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „HSC Baltic“ vykdo naujai suprojektuotų automobilių stovėjimo aikštelės, poilsio zonos, kultūrinio amfiteatro scenos ir amfiteatro sėdimų vietų įrengimo darbus pagal projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių, Minareto g. 8, Kėdainiai, tvarkomųjų statybos darbų projektas. Miesto parko modernizavimas“.

Žemės sklype unikalus Nr. 4400-0512-1190 Kėdainiai, Minareto g. 8, Kėdainių dvaro sodybos unikalus kodas kultūros vertybių registre Nr. 216, Kėdainių dvaro sodybos parke (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30759) medžiai patenkantys į naujai suprojektuotą automobilių stovėjimo aikštelės teritoriją ir poilsio zoną bei kultūrinio amfiteatro zoną – scenos įrengimo vietą ir amfiteatro sėdimų vietų teritoriją, klevas − kamienas 25 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 29 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 85 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 78 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 37 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 114 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 52 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 38 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 29 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 43 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje klevas − kamienas 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 85 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 38 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 40 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 20 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas− kamienas 65 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 24 cm skersmens 1,3 m aukštyje, liepa − kamienas 85 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 37 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 22 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 24 cm skersmens 1,3 m aukštyje bus šalinami, kadangi medžiai į projektinius sprendinius.

Dalis medžių: klevas − kamienas 18 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 12 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 10 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 19 cm skersmens 1,3 m aukštyje yra nesaugotini, kadangi skersmuo mažesnis kaip 20 cm, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje medžiai saugomi didesni kaip 20 cm skersmens ir baltalksnis − kamienas 22 cm skersmens 1,3 m aukštyje nesaugotinas, kadangi šios rūšies medžiai nėra saugotini.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, buvo nustatyta, kad saugotini yra 23 medžiai. Jiems šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Saugotinų medžių atkuriamoji vertė yra 9834 Eur 75 cnt. Už iškirstų medžių atkuriamąją vertę, pagal projektą bus sodinami nauji medžiai – Klevas trakinis „Elsrijk“ 25-30 cm apimties 1 m aukštyje 5vnt., Liepa mažalapė 35-40 cm apimties 1 m aukštyje 5 vnt., Paprastasis šermukšnis 18-20 cm apimties 1 m aukštyje 3 vnt., Slyvalapė gudobelė 18-20 cm apimties 1 m aukštyje 3 vnt., Kukmedis tarpinis „Brownii“ 40 cm aukščio 272 vnt., Stefanandra karpytalapė „Crispa“ 1.50 cm aukščio 50 vnt.

Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.
Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija, Kėdainių mieste vykdys medžio uosio genėjimo darbus.
Žemės sklype prie J. Basanavičiaus g. 40, daugiabučio - nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, Kėdainiuose.
Medžiui genėti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.

2019-12-19  Informacija apie medžių genėjimo darbus

Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija Kėdainių mieste vykdys medžių genėjimo darbus.
Žemės sklypuose – šalia P. Lukšio g. 4, prie J. Basanavičiaus g. 128A, prie Mindaugo g. 15, Eglių g. tarp namų Nr. 29 ir Nr.31 žaliajame plote ir prie garažo kooperatyvo „Miškas“ Budrio g., Kėdainiuose.
Jiems genėti yra išduoti Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimai (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Kontaktai
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, tel. 8 347 67 287.

2019-11-20
Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „Jonavos hidrotechnika“ vykdo naujų automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių, pėsčiųjų takų, vertikalųjį ir horizontalųjį ženklinimą bei vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrengimo darbus pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g. Liaudies g., A. Kanapinsko g., ir Rasos g. sutvarkymas)“.

Žemės sklypuose prieš J. Basanavičiaus g. 124, šalia J. Basanavičiaus g. 128, prieš J. Basanavičiaus g. 138, prieš J. Basanavičiaus g. 140, prieš J. Basanavičiaus g. 142, prieš J. Basanavičiaus g. 144, prieš J. Basanavičiaus g. 146, prieš Respublikos g. 4, prieš Respublikos g. 8, tarp Respublikos g. 8 ir 8A, prieš Respublikos g. 10, šalia Respublikos g. 12 ir prieš Respublikos g. 22, Kėdainiuose, bus šalinami 88 medžiai ir 4 krūmai, kadangi medžiai ir krūmai patenka į projektinius sprendinius.

Didesnė dalis medžių auga ant inžinerinių statinių, 23 vnt. patenka į vandentiekio tinklų zonas, 4 vnt. patenka į buitinių nuotekų šalinimo tinklų zonas, 5 vnt. patenka į dujų tinklų zonas, 6 vnt. patenka į paviršinių nuotekų tinklų zonas, 9 vnt. patenka į šilumos tinklų zonas, 5 vnt. patenka į vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų zonas, 5 vnt. patenka į vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų zonas, 9 vnt. patenka į dujų ir šilumos tinklų zonas, 1 vnt. patenka į dujų ir buitinių nuotekų tinklų zoną, 1 vnt. patenka į dujų, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų zonas, 4 vnt. yra invaziniai medžiai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, buvo nustatyta, kad saugotinų yra 16 medžių. Jiems šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Saugotinų medžių atkuriamoji vertė yra 5736 Eur 00 cnt. Už dalį lėšų 3960 Eur 00 cnt., pagal projektą bus sodinami nauji medžiai − klevai paprastieji, 18−20 cm apimties 1 m aukštyje, apie 4,5 m aukščio, 22 vnt. pagal projektą: tarp J. Basanavičiaus g. 128-132-134-136, daugiabučių 6 vnt., tarp J. Basanavičiaus g. 140-142-146, daugiabučių, 5 vnt., tarp Respublikos g. 4-8-8A, daugiabučių 6 vnt., tarp Respublikos g. 10-12-14, daugiabučių 2 vnt., tarp Respublikos g. 16-18-20-22, daugiabučių 3 vnt. Likusios lėšos 1776 Eur 00 cnt., gautos už želdinių atkuriamąją vertę, pervestos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą.
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Kontaktai:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.

2019-11-11   Informacija apie šalinamus ir sodinamus medžius

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „Doresta“ vykdo automobilių stovėjimo aikštelių, takų įrengimo bei gatvių rekonstrukcijos darbus pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo, Kėdainių mieste (II etapo), projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus, Žemaitės ir Tilto g., sutvarkymas)“ žemės sklypuose priešais Žemaitės g. 2, daugiabutį, Žemaitės g. 2-4-8 daugiabučius, tarp Žemaitės g. 10-12-16 daugiabučius, tarp Žemaitės g. 16-20 daugiabučius, priešais Žemaitės g. 22 daugiabutį  ir tarp Žemaitės g. 26-30-32 daugiabučius. Bus šalinama 19 medžių, kadangi medžiai patenka į naujai suprojektuotas automobilių stovėjimo aikšteles, takus ir rekonstruojamas gatves.

Didesnė dalis medžių auga ant inžinerinių statinių, 1 vnt. patenka į nuotekų šalinimo ir ryšių tinklų zonas, 4 vnt. patenka į nuotekų šalinimo tinklų zoną, 2 vnt. patenka į šilumos tinklų zoną, 1 vnt.  patenka į nuotekų šalinimo ir elektros požeminių tinklų zonas, 1 vnt. patenka į nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų zonas, 2 vnt. yra invaziniai medžiai.
Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.
Medžiams šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Vietoj iškirstų medžių bus sodinami nauji medžiai − klevai paprastieji Palmatifidum, 18−20 cm  apimties 1 m aukštyje, apie 4,5 m aukščio, 52 vnt. pagal projektą: tarp Žemaitės g. 2-4-6-8 daugiabučių 9 vnt., tarp Žemaitės g. 8-10 daugiabučių 7 vnt., tarp Žemaitės g. 8-10-12 daugiabučių 3 vnt., tarp Žemaitės g. 10-12-16 daugiabučių 7 vnt., priešais Žemaitės g. 18 daugiabutį 5 vnt., tarp Žemaitės g. 18-20-22-24 daugiabučių 12 vnt., tarp Žemaitės g. 26-28-30-32 daugiabučių 9 vnt.

Informuojame, kad UAB „Babėnų transportas“ žemės sklype, esančiame Ilgojoje g. nuo sklypo Nr. 202 iki Nr. 206 (sodininkų bendrija „Justinava“ Kėdainių miesto sen.) vykdo darbus pagal projektą „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“. Bus šalinami 24 medžiai, kadangi jie  patenka į projektinius sprendinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, buvo nustatyta, kad saugotini yra 3 medžiai. Jiems šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Saugotinų medžių atkuriamoji vertė yra 1 543 Eur 50 cnt. Lėšos, gautos už želdinių atkuriamąją vertę, pervestos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą.
 Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.  

Kontaktai: 
UAB „Doresta“ projekto vadovas, Donatas Jančaras, tel. 8 614 37674.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė Ina Vainauskienė, tel. 8 347 69553.
UAB „Babėnų transportas“ direktorius Eugenijus Antanaitis, tel. 8 603 91949.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos l. e. p. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė, tel. 8 347 69594.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69545.

2019-10-29

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „Doresta“ vykdo automobilių stovėjimo aikštelių, takų įrengimo bei gatvių rekonstrukcijos darbus pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo, Kėdainių mieste (II etapo), projektas (teritorijos, apribotos Liaudies g., A. Kanapinsko g., Janušavos ir Respublikos g. sutvarkymas)“ žemės sklype priešais Liaudies g. 9, daugiabutį, prie įvažiavimo į Liaudies g. daugiabučių kiemus, bus šalinama 11 saugotinų medžių ir 2 vnt. nesaugotini, kadangi medžiai patenka į naujai suprojektuotą automobilių stovėjimo aikštelę.

Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.
Medžiams šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).
Vietoj iškirstų medžių bus sodinami nauji medžiai − klevai paprastieji Palmatifidum, 18−20 cm  apimties 1 m aukštyje, apie 4,5 m aukščio,  16  vnt. pagal projektą: prieLiaudies g. 9 daugiabučio 1 vnt., prie Respublikos g. 48 daugiabučio 1 vnt., tarp Liaudies g. 3–5–7 daugiabučių 5 vnt., tarp Liaudies g. 11–13–15 daugiabučių 9 vnt.