J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Lietuvių
Pradžia
Pradžia
Lietuvių
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkis ir aplinkosauga

Skyriaus vedėja Ieva Lukošienė
504 kab., tel. (8 347) 69 594, el. p. ieva.lukosiene@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Violeta Latvienė
503 kab., tel. (8 347) 69 537, el. p. violeta.latviene@kedainiai.lt
(pieno gamintojų deklaracijų priėmimas, ūkinių gyvūnų draudimas, nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių kompensavimas, išmokų ūkinių gyvūnų laikytojams administravimas, parama bičių laikytojams)

Žemės ūkio specialistė Žaneta Lydekienė
505 kab., tel./faks. (8 347) 51 667, el. p. zaneta.lydekiene@kedainiai.ltz.u.skyrius@kedainiai.lt 
(pasėlių deklaravimas, elektroninis laukų įbraižymas ir tiesioginių išmokų už pasėlių plotus administravimas, pasėlių draudimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe) 

Vyr. specialistė Jolanta Šulcienė
509 kab., tel. (8 347) 69 534, el. p. jolanta.sulciene@kedainiai.lt
(savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijos)

Vyr. specialistas Saulius Jacius
514 kab., tel (8 347) 20 510, el. p. saulius.jacius@kedainiai.lt
(savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijos)

Vyr. specialistas Aurimas Pavolis
516 kab., tel. (8 347) 69 546, el. p. aurimas.pavolis@kedainiai.lt
(traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas, jų techninė priežiūra, hipoteka, traktorininkų-mašinistų atestacija)

Vyr. specialistė Alma Gailiūnienė
521 kab., tel. (8 347) 44 204, el. p. alma.gailiuniene@kedainiai.lt
(ūkininkų ūkių ir žemės ūkio ir kaimo valdų registrų administravimas, duomenų apie grūdus ir aliejinius augalus suvestinių kontrolė, KPP priemonių administravimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe)  

Vyr. specialistė Gintarė Kundrotaitė-Kozins
601 kab., tel. (8 347) 20 503, el. p. gintare.kozins@kedainiai.lt
(gamtinių išteklių koordinavimas, aplinkos apsaugos funkcijų vykdymas)

Vyr. specialistas Albertas Narvidas
601 kab., tel. (8 347) 20 505, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt
(gamtinių išteklių ir medžioklės klausimų koordinavimas, aplinkos apsaugos funkcijų vykdymas)

Vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė
602 kab., tel. (8 347) 69 545, el. p. agne.cerenkovaite-sinickiene@kedainiai.lt 
(rajono želdynų ir želdinių kontrolė, savivaldybės želdynų administravimas)

 


 

ATRANKOS IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO MILŽEMIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas).

UAB „Kėdainių karjerai“, Nevėžio g. 28, Paobelio k., LT-55158 Kėdainių r. sav.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. +370 37 22 31 86, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha) ir šio įstatymo 2 priedo 14 punktą.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Kauno apskrityje, Kėdainių rajone, Vilainių seniūnijoje, Milžemių kaimo teritorijoje, žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 5340/0003:435). Administraciniu požiūriu PŪV yra apie 13,0 km į rytus nuo Kėdainių geležinkelio stoties, 3,5 km į pietryčius nuo Lančiūnavos gyvenvietės, apie 3,0 km atstumu į rytus nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai. Žemės sklypas, kuriame PŪV nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui UAB „Kėdainių karjerai“. Laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plotas, kuris yra įsiterpęs tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo priklauso Lietuvos Respublikai.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV bus vykdoma 3,6 ha plote, žemės sklypo kad. Nr. 5340/0003:435 dalyje ir laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plote įsiterpusiame tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo, detaliai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūro ribose. Į telkinio naudingąjį sluoksnį jungtas gruntas, kuris atitinka LST 1331:2002 lt („Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“) standartą ir yra tinkamas automobilių kelių sankasų įrengimui.

Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: UAB „Kėdainių karjerai“ planuojamai ūkinei veiklai – Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimui Kėdainių r., Vilainių sen., Milžemių k. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Kauno regionas (45) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.  

 


 

DĖL POTVYNIŲ RIZIKOS VALDYMO PLANO ATNAUJINIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašas, kuriame numatyta parengti potvynių rizikos valdymo planą ir periodiškai jį atnaujinti kas šešis metus.

Potvynių rizikos valdymo planas apima visus potvynių rizikos valdymo aspektus, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, apsaugai, pasirengimui, įskaitant potvynių prognozes bei išankstinio perspėjimo sistemas.

Šiuo metu yra rengiamas potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas. Preliminari situacijos apžvalga ir kita aktuali informacija pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas .

Kviečiame susipažinti su informacija ir teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai raštu dėl galimų priemonių potvynių rizikai mažinti bei kitą informaciją apie svarbias potvynių sukeliamas problemas.

 


 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyrius informuoja, kad per 2021 metus (sausio – gruodžio mėn.) buvo ištirti 6 šachtiniai šuliniai, kurių vanduo yra naudojamas nėščiųjų ar kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus maisto gaminimui. Nustatyta, kad šių šachtinių šulinių vandenyje nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama nitratų norma yra iki 50 mg/l, o nitritų – 0,5 mg/l. Be to turi būti užtikrinta sąlyga: [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nustatytos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Kėdainių m. sen., Mantvilonių k.

2021-07-28

 0,056

6,61

Kėdainių m. sen. per metus ištirtas 1 šachtinio šulinio vandens mėginys, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Gudžiūnų sen., Miegėnai

2021-04-16

0,054

13,3

Gudžiūnų sen., Gudžiūnai

2021-11-12

0,45

5,53

Gudžiūnų sen. per metus ištirti 2 šachtinių šulinių vandens mėginiai, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Pernaravos sen., Pernarava

2021-03-03

0,12

36,7

Pernaravos sen. per metus ištirtas 1 šachtinio šulinio vandens mėginys, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai

2021-03-03

< 0,005

21,4

Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai

2021-07-09

0,16

7,88

Pelėdnagių sen. per metus ištirti 2 šachtinių šulinių vandens mėginiai, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

 


 

Jūriniai ereliai pamėgo Kėdainių apylinkes

Nuo 2003 metų viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ (GPVF) pradėjo ir jau devynioliktus metus vykdo jūrinių erelių apsaugos projektą Lietuvoje. Nuveikta išties daug. Ištirta visa šalies teritorija. Surasta per keturis šimtus natūralių jūrinių erelių lizdų. Duomenys apie lizdavietes įvesti į Aplinkos ministerijos saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinę sistemą bei pateikti Valstybinės miškų tarnybos miškų kadastrui. Iškelta per 120 dirbtinių lizdų šiems paukščiams. Savo veiksmais įtakota stabdant ūkinius darbus miškuose prie erelių lizdų, dalyvauta gelbėjant sužeistus erelius ar iš lizdų iškritusius jų jauniklius. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais jau yra apžieduota beveik tūkstantis jūrinių erelių jauniklių. Daug dėmesio skirta visuomenės švietimui. Surengta per 100 paskaitų, seminarų, mokymų, ekskursijų, kuriose dalyvavo per 4000 klausytojų. Apie projektą ir jo rezultatus išleisti kompaktiniai diskai, brošiūra, kalendoriai, lankstinukai, lipdukai. Parašyti moksliniai ir populiarūs straipsniai. Projekto rezultatai pristatyti TV ir radijo laidose. Paruošta ir įvairiose Lietuvos vietose eksponuojama fotografijų paroda “Jūrinis erelis Lietuvoje”. Įrengti informaciniai stendai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Lietuvos zoologijos sode ir Ventės rago ornitologinėje stotyje. Daugiau informacijos galima rasti adresu: www.padekime-ereliams.lt, https://www.facebook.com/padekimeEreliams

Jau ne vienerius metus projekto darbai vyksta ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Jūrinių erelių veisimosi biologija susijusi su vandens telkiniais, kuriuose gausu žuvies ir vandens paukščių, o šiuos vandenis supa įvairių tipų ir amžiaus miškai. Kėdainių rajone, kaip ir daugelyje vidurio Lietuvos regionų, yra mažai didesnių vandens telkinių, todėl čia nėra daug jūriniams ereliams tinkamų veistis buveinių. Tačiau visgi yra ir šiame krašte pastaraisiais metais stebimos keturios šių didingų sparnuočių poros. Seniausiai žinoma šių paukščių buveinė yra Kaplių žuvininkystės tvenkiniai ir jų apylinkės. Gretimuose miškuose jau daugelį metų peri viena jūrinių erelių pora, kurios lizdavietė aptikta dar 1997 metais. Vėliau, gausėjant jūrinių erelių populiacijai šalyje, pagausėjo šių paukščių ir Kėdainių krašte. Pastaraisiais metais čia sutinkamos mažiausiai keturios šių paukščių poros, kurios savo lizdus paslėpusios atokiuose, drėgnuose lapuočių miškuose. Šie ereliai įsikūrė ne tik prie žuvininkystės tvenkinių, bet ir prie Nevėžio upės, Bublių bei Labūnavos tvenkinių. Neperinčių, dar nesubrendusių jūrinių erelių galima stebėti ir kitose rajono vietose, tačiau didžiausios šių sparnuočių sankaupos stebimos Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose, kur sezoninių migracijų metu susirenka kelios dešimtys šių erelių. Nuo projekto pradžios rajono teritorijoje pavyko aptikti trylika natūralių šių paukščių lizdų, kurių dalis jau išbyrėję. Buvo iškelti septyni dirbtiniai lizdai. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais Kėdainių rajone 2003 – 2021 m. apžieduoti 23 jūrinių erelių jaunikliai. Užaugę ir gimtus lizdus palikę ereliukai tapo savotiškais Kėdainių rajono ambasadoriais ir pasklido įvairiomis kryptimis. Keli žieduoti paukščiai vėliau stebėti ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ir Estijoje, Lenkijoje, o vienas paukštis stebėtas Vengrijoje net už 1000 km nuo savo gimtojo lizdo.

Projekto vykdytojai dėkoja už daugiametę paramą Kėdainių rajono savivaldybei.

VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotraukos

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.old.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

Informuojame, kad gyventojai gali kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių dėl valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto.

Melioracijos statinių remontui žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą;

2) žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

3) žemės sklypo planą (kopiją).

Pateikus prašymą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos melioracijos specialistai vyksta į gedimo vietą pirminei apžiūrai, nustačius, kad gedimas yra valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos statiniuose, kreipiamasi į melioracijos statinių valstybinę priežiūrą atliekantį asmenį (VĮ Valstybės žemės fondą) šio gedimo remonto suderinimui, o suderinti gedimai įtraukiami į remontuotinų objektų sąrašą. Remontuotinų objektų sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą, eilės tvarka (pirmumas, seniausiai pateiktiems ir VĮ Valstybės žemės fondo patvirtintiems prašymams).

Pažymime, kad nustačius gedimą žemės sklypo savininkui priklausančiuose melioracijos statiniuose, remontas neatliekamas ir į sąrašą neįtraukiamas.

Melioracijos statinių remonto darbai finansuojami iš kasmet Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skiriamų tikslinių dotacijų (melioracijai). Šių lėšų panaudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintos finansavimo taisyklės. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Finansavimo taisyklių 30 punkte. Finansavimas skiriamas tik Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu, kiekvienų metų pradžioje, o lėšų panaudojimas yra griežtai reglamentuotas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 69534, (8 347) 20510.

 


 

 


 

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos elementų būklę. Monitoringo metu gauta informacija apie aplinkos orą, aplinkos triukšmą, paviršinį ir požeminį vandenį, dirvožemį yra naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones mūsų mieste ir rajone.

UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vadovaujantis 2019 m. birželio 13 d. pasirašyta su Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų sutartimi Nr. VP-514, įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programą.

Nuo 2012 m. pabaigos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ sukurtoje interaktyvioje Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos informacijos integruotoje duomenų bazėje – AIIDB (www.kedainiurmonitoringas.lt) moderniai kaupiami, nuolatos atnaujinami bei interaktyviai pateikiami visuomenei Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo tyrimų duomenys.

Pažymime, kad gyventojai jau gali susipažinti ir su Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m. I pusmetį.

 


 

 

Europos judumo savaitė 2021

 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2021 m. grafikas      
GRAFIKAS

 


 

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Pramonės g. 6, 57242 Kėdainiai. Tel.: +370 34 767 730, el. p.: kedainiai@nordicsugar.com; www.nordicsugar.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas

PŪV vieta: Pramonės g. 6, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2021-09-01 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/. Tiesioginė nuoroda į dokumentą: https://bit.ly/2XILt3b

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2021-10-01 imtinai, PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-10-01 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3iXNtgd

Tiesioginės transliacijos nurodą taip pat galima rasti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, Kėdainiai (toliau – Pareiškėjas), paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje, nuorodoje https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-104 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai bus galima teikti einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

 


 

Nuorodos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – am.lrv.lt/ ir epaslaugos.am.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – zum.lrv.lt ir www.zumis.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – vmvt.lt

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt