J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Turto valdymas

Pagrindinės turto valdymo veiklos sritys

- Sprendžia Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus dėl turto nuomos, pardavimo, privatizavimo, pirkimo, perėmimo, nurašymo, perdavimo valdyti patikėjimo teise bei panaudos pagrindais;
- Vykdo Savivaldybės turto privatizavimą;
- Organizuoja Savivaldybės turto techninį inventorizavimą, teisinę registraciją  ir turto vertinimą;
- Atstovauja Savivaldybės interesus akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybė turi nuosavybės teise priklausančių akcijų;
- Rengia medžiagą licencijų, licencijų kortelių bei leidimų išdavimui;
- Administruoja žemės nuomos mokestį;
- Organizuoja prekybą Savivaldybės švenčių metu;
- Organizuoja visuomeninio keleivinio kelių transporto vežimo paslaugas, koordinuoja ir kontroliuoja rajono keleivinio kelių transporto darbą, formuoja maršrutinį tinklą, pritaikymą jį moksleivių vežimui, kintamiems keleivių srautams ir kitoms sąlygoms.
- Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Turto  skyriaus vedėja Audronė Naujalienė
tel. 69515, el. paštas audrone. naujaliene@kedainiai.lt, 610 kab.

Vyr. specialistė Alina Melinauskienė
– atsakinga už valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą, daugiabučių namų valdymo formos pasirinkimo procedūras ir rajono šilumos ūkį, tel. 69571, el. paštas alina.melinauskiene@kedainiai.lt  604 kab.;

Vyr. specialistė Aistė Lekečinskienė
– atsakinga už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, tel. 69522, el.paštas aiste.lekecinskiene@kedainiai.lt, 611 kab.;

Vyr. specialistė Rasa Vaitkūnienė
– atsakinga už licencijų išdavimą, savivaldybės turto valdymą (kadastrinius matavimus, teisinę registraciją, pardavimą ir pirkimą), tel. 69518, 605 kab., el. paštas rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Agnė Lukošiūtė-Stasiukonienė
– atsakinga už turto valdymą (panauda, nuoma),, tel. (8 347) 44 214, kab. 620, el. paštas agne.lukosiute-stasiukoniene@kedainiai.lt 

Vyr. specialistė Daiva Danisevičienė, el.p. daiva.daniseviciene@kedainiai.lt, kab. 609,  tel.  (8 347) 69 553 

Vyr. specialistė Vijolė Samalienė, el.p. vijole.samaliene@kedainiai.lt, kab. 601, tel.  (8 347) 20500 

Vyr. specialistė Monika Čiplienė, el. p.monika.ciplinskiene@kedainiai.lt, kab. 601, tel.  (8 347) 20519 

Vyr. specialistė Kristina Petravičiūtė, el.p. kristina.petraviciute@kedainiai.lt, kab. 602, tel.  (8 347) 20512 

--------------------------------------------------------------------

Tarybos sprendimų projektai dėl Savivaldybės nuosavybėn perimamo Lietuvos Respublikos valstybės turto
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, informuojame apie rengiamus Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės nuosavybėn perimamo valstybės turto.
Tarybos sprendimo projektas 

Tarybos sprendimo projektas

- Kėdainių rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašas

 - Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas

- Viešame aukcione parduodamų objektų sąrašas

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu sutartis

 - Informacija apie savivaldybės būstų pardavimo nuomininkams sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo sutartis

- Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutartis

- Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarka

 - Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma (juridiniams asmenims)

- Autobusų stočių steigimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas