J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Strateginis planavimas ir investicijos


Vedėja   Kristina Kemešienė, kabineto Nr. 711
Tel. (8 347) 69512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt

Vyr. specialistai:   
Aušra Čiukienė, kabineto Nr. 712
Tel. (8 347) 44201, el. p. ausra.ciukiene@kedainiai.lt 

Eglė Šileikė, kabineto Nr. 717 
Tel. (8 347) 44205, el. p.  egle.sileike@kedainiai.lt   


Danguolė Paulauskė
,
kabineto Nr. 716
Tel. (8 347) 69548, el. p. danguole.paulauske@kedainiai.lt

Reda Ivanauskienė, kabineto Nr. 718
Tel. (8 347) 44202, el. p. reda.ivanauskiene@kedainiai.lt 


Skyriaus funkcijos

Rengia savivaldybės strateginius planus, koordinuoja jų įgyvendinimą, bei rengia kasmetines ataskaitas, teikia pasiūlymus rengiant programinį biudžetą.

Koordinuoja, rengia ir derina planuojamų metų Valstybės investicijų programos projektą.

Analizuoja galimybes gauti paramą dalyvaujant įvairiose programose, teikia pasiūlymus projektų ir programų ruošimui.

Koordinuoja rajono savivaldybės projektų paraiškų rengimą ir teikimą finansinei paramai gauti, rengia paraiškas.

Koordinuoja projektų įgyvendinimo eigą gavus paramą.

Dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse parodose pristatant rajono savivaldybę.

Kaupia, analizuoja ir apibendrina įvairių sričių informaciją ir teikia išvadas bei pasiūlymus savivaldybės administracijai.

Konsultuoja interesantus skyriaus kompetencijos klausimais.

Rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.

Bendradarbiauja su ministerijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.

Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į Savivaldybės administracijos archyvą.

Dokumentai

Savivaldybės planavimo dokumentai