J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Finansavimo galimybės

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. AD-1-325 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkurso“, skelbia Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkursą.

Konkurso tikslas – finansuoti rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus, skatinančius nevyriausybinių organizacijų plėtrą, aktyvinančius bei telkiančius vietos bendruomenės narius bendrai veiklai, ugdančius bendruomeniškumą bei pilietiškumą, stiprinančius nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus. 

2021 m. nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų konkurso prioritetai:
1. Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo, veiklos viešinimo, partnerystės, bendradarbiavimo, tarpusavio komunikavimo, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus, skatinimas;
2. Vietos bendruomenės narių (gyventojų) aktyvinimas, sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas, per įvairias veiklas įtraukiant juos į bendruomeninį gyvenimą;
3. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį (bendruomeninį) gyvenimą, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas;
4. Socialinio verslo plėtra, pasirengimas jį kurti, pasirengimas teikti viešąsias paslaugas ir / ar veikla, susijusi su viešųjų paslaugų teikimu.

Konkursui paraiškas gali teikti Kėdainių rajono savivaldybėje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Nustatytos formos paraiškos priimamos 2021 m. balandžio 26 d. 16 val.

Šalyje paskelbus karantiną, projektų paraiškas konkursui galima pateikti vienu iš būdų:
1) spausdintine forma paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkursui“;
2) spausdintine forma paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkursui“; 
3) elektronine forma, pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, el. p.: audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt) Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos.

Konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

2020 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo pasižadėjimo forma
Nešališkumo deklaracijos forma

 

2020 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

 

2019 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Konfidencialumo pasižadėjimo forma 
Nešališkumo deklaracija 

 

2019 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita