J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Finansavimo galimybės

Rajono bendruomeninės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas finansavimui gauti

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AD-1-1090 „Dėl Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų konkurso organizavimo“ kviečia rajono bendruomenines organizacijas teikti veiklos projektų paraiškas finansavimui gauti.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti bendruomeninės organizacijos, veikiančios rajono savivaldybės teritorijoje, ir atitinkančios bendruomeninės organizacijos kriterijus nustatytus Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

Prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie:
1) projektą įgyvendina pareiškėjo nuosavybės teise priklausančiose patalpose;
2) turi tęstinių įsipareigojimų drausti Lietuvos kaimo plėtros 2014˗2020 metų programos lėšomis sukurtą ir/ar įsigytą turtą;
3) per 2019 metus yra įgyvendinęs bent vieną ne mažesnės nei 500 (penkių šimtų) Eur vertės projektą.

Nustatytos formos paraiškos (1 originalas ir 1 kopija) priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 721 kab. iki 2020 m. spalio 8 d. 16 val. Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Prie paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai:
1) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo, kuriame nurodytas juridinio asmens pirmininkas / vadovas, kopija, kai pareiškėjas konkursui paraišką teikia pirmą kartą arba kai yra pasikeitę anksčiau pateikti juridinio asmens duomenys (pvz., adresas, organizacijos primininkas / vadovas ir pan.);
2) dokumentas (įgaliojimas), suteikiantis teisę pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne paraišką teikiančios organizacijos vadovas);
3) paraišką teikiančios bendruomeninės organizacijos teisės į nekilnojamąjį turtą patvirtinimo dokumento (patalpų panaudos (nuomos) sutarties, VĮ Registrų centro pažymos ir kt.) kopija, jei finansavimo prašoma pagal Aprašo 12.1 ir 12.2 punktus.

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo pasižadėjimo forma
Nešališkumo deklaracijos forma

 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita


Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Konfidencialumo pasižadėjimo forma 
Nešališkumo deklaracija 


Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita