J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena

Kėdainių rajono savivaldybės kultūros vertybių stebėsenos 2016 metų planas


Kėdainių miesto seniūnija


Evangelikų liuteronų bažnyčios komplekso būklės patikrinimo aktas, Vokiečių g. 7

 

 - Sinagoga
 - Kėdainių ligoninės pastatų komplekso pirmas ligoninės pastatas
 - Kėdainių ligoninės pastatų komplekso antras ligoninės pastatas
 - Kėdainių ligoninės pastatų komplekso antras transformatorinė
 - Namas
 - Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas
 - Sinagogų kompleksas
 - Sinagoga (Žieminė, Mažoji, Daugiakultūris centras), Sinagogų kompleksas
 - Sinagoga (Vasarinė, Didžioji, Dailės m-kla)Sinagogų kompleksas
 - Pastatas Kėdainių m. sen., Didžioji g. 6
 - Pastatas Kėdainių m. sen., Didžioji g. 4
 - Pastatas, Didžioji g. 20/Senoji g. 7,  Kėdainiai
 - Rotušė
 - Pastatas (vad. Škotų pirklių namas), Didžiosios Rinkos aikštė 6, Kėdainiai
 - Namas, Radvilų g. 41, Kėdainiai
 - Namų kompleksas, vad. Senjorų namai, Radvilų g. 19, 21, Kėdainiai
 - Kapinių koplyčia, Kėdainių m. sen., Dotnuvos g. 49

Dotnuvos seniūnija

- Dvaro rūmai, Dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas
- Bažnyčios ir buv. vienuolyno ansamblis
- Akmuo, vad. Ožakmeniu
- Pilionių (Naujupio) piliakalnis su gyvenviete
- Žydų senosios kapinės
- Vandens malūnas su technologine įranga, vandens malūnas
- Monumentalus kryžius su horeljefais (Vinco Svirskio)
- Partizanų kapas
- Paminklas, pastatytas Dotnuvos žemės ūkio technikumo kariams savanoriams, dalyvavusiems kovose už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, atminti
- Kapas, Kenriko Kreico
- Paminklas, ŽŪ akademijos dėstytojams tremtiniams ir kaliniams
- Paminklinis akmuo, Stasiui Nacevičiui
- Kapas, JuozoTonkūno
- Dionizo Rudzinsko paminklas
- Kapas, Dionizo Rudzinsko
- Rūmai (2 negyvenami butai), Kvintos (Šlapaberžės) buv. dvaro sodybos fragmentai
- Koplytėlė su mediniu kryžiumi, Kvintos (Šlapaberžės) buv. dvaro sodybos fragmentai
- Kryžius, Vincas Svirskis

Gudžiūnų seniūnija

- Akmuo su dubeniu I, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Akmuo su dubeniu II, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Akmuo su dubeniu III, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Akmuo su dubeniu IV, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Terespolio buv. dvaro sodybos fragmentai
- Svirnas su tvartu, Terespolio buv. dvaro sodybos fragmentai
- Sandėlys, Terespolio buv. dvaro sodybos fragmentai
- Parkas, Terespolio buv. dvaro sodybos fragmentai
- Ponų namas, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Svirnas, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Varpinė, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Šventoriaus tvora su vartais, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Klebonija, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Parko fragmentai, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
- Kunigo Mykolo Algirdo Dobrovolskio kapas, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas

Josvainių seniūnija

- Senkapis su IX–XVII m.e.a. dg. Žmonių ir gr. žirgų
- Senovės gyvenvietė ir senkapis su VIII–XII a. gr. kp.

Krakių seniūnija

- Plinkaigalio piliakalnis
- Vosbučių piliakalnis, vad. Pilaitės (Pilies) kalnu
- Žydų senosios kapinės
- Monumentalus kryžius su dviejų šventųjų horeljefais
- Kapas, palaidoti 1831 m. sukilimo dalyviai

Pelėdnagių seniūnija

- Nociūnų kapinynas
- Bokštas
- Koplyčia
- Juciūnų kapinių statinių kompleksas

Surviliškio seniūnija

- Antkapinis kryžius
- Sirutiškio dvaro rūmai
- Sirutiškio dvaro rūkykla
- Sirutiškio dvaro kapinės
- Sirutiškio dvaro parkas
- Monumetalus kryžius su Šv. Aloyzo ir Šv. Onos horeljefais (V.Svirskio)
- Koplytėlė
- Monumetalus kryžius su skulptūra (V.Svirskio)

Šėtos seniūnija

- Koplytstulpis
- Kapinių koplyčia
- Vaiškonių buvusi dvaro sodyba:1) rūmai, 2) svirnas, 3) ledainė, 4) kalvė, 5) malūnas, 6) tvartas (statinių liekanos), 7) parkas
- Pagirių kapinių koplyčia

Truskavos seniūnija

- Jono Ambrozo kapas
- Pauslajo (Kušleikiškio) buv. dvaro sodybos fragmentai

Vilainių seniūnija

- Kapinės, palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai
- Zavišinės buv. dvaro sodybos fragmentai