J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Finansavimo galimybės

2022 M. JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSAS

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Konkursui paraiškas gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios:

 • nevyriausybinės jaunimo organizacijos
 • nevyriausybinės su jaunimu dirbančios organizacijos
 • neformalios jaunimo grupės,

kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymai.

SVARBU!

 • Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau JRD) informuoja, kad su jaunimu dirbančios organizacijos turėtų atitikti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų  įstatyme esantį apibrėžimą, kuriame nurodyta, jog su jaunimu dirbanti organizacija suprantama kaip juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu. Pabrėžiama, kad steigimo dokumentuose prie veiklos tikslų, turi būti aiškiai įvardintas darbas su jaunimu arba pasirinktos (-ų) formos (-ų) detalizavimas, išskiriant vykdomą (-as) formą (-as): atviras darbas su jaunimu; darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas su jaunimu; jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas, jaunimo informavimas ir konsultavimas.
 • Pareiškėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikęs 2 (dvejų) paskutiniųjų metų metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas (bus tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų sričių:

 1. jaunų žmonių kompetencijų ugdymas;
 2. jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas;
 3. jaunimo iniciatyvų, naudingų Savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
 4. jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas;
 5. jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas;
 6. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 7. jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
 8. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą.

2022 m. konkurso prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai:

 • projekte numatytas psichologinės ir emocinės sveikatos stiprinimas;
 • projekte numatytos tvarumo ir sąmoningo vartojimo skatinimo veiklos;
 • projekte numatytos veiklos, skirtos Jaunimo ir Savanorystės metams paminėti;
 • projekte numatytos finansinio raštingumo veiklos.

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2022 m. balandžio 22 d. 15 val.

Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.


Tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Paraiškos vertinimo anketa

  ________________________________________________________________________________________________________________________

2022 M. ATVIROJO JAUNIMO CENTRO IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Paraiškos vertinimo anketa

2021 m. finansuotų atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų sąrašas

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2022 m. gegužės 4 d. 15 val. Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.

____________________________________________________________________________________________________________________

Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo konkursas, 2021 m.

Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (SVO) organizacijų vykdomus Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) projektus, parengtus ir teikiamus įgyvendinant JST Kėdainių rajono savivaldybėje.

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2021 m. rugpjūčio 24 d. 17 val. Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.

Tvarkos aprašas
Paraiška