J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Informacija apie upių vandens tyrimus

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos užsakymu nuo 2023 m. balandžio mėn. UAB „Geotaškas" ir VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija vykdo upių Kėdainių rajono savivaldybėje vandens tyrimus. Taip tęsiami 2021 m. pradėti tyriamieji darbai, kurių tikslas yra vykdyti aplinkos stebėseną bei įverti Nevėžio, Obelies, Šerkšnio upių vandens kokybę, nustatyti šių paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę ir jos pokyčius. Nustatomi upių ekologinei būklei įvertinti reikalingi bendruosius duomenis (maistingąsias ir organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinantys rodikliai – nitratų azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), fosfatų fosforas (PO4-P), bendrasis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2). Paviršinio vandens mėginiai imami 2 kartus per mėnesį (iš jų 1 kartą – būtinai ne darbo dieną). Informacija apie upių vandens tyrimus ir jų rezultatai pagal kompetenciją teikiami Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Upių vandens tyrimai finansuojami iš Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. lėšų.

 

Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

(vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo")

Kokybės elementas Rodiklis Upės tipas Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes
Labai gera Gera Vidutinė Bloga Labai bloga
Maistingosios medžiagos NO3-N, mg/l N 1–5 <1,30 1,30–2,30 2,31–4,50 4,51–10,00 >10,00
NH4-N, mg/l N 1–5 <0,10 0,10–0,20 0,21–0,60 0,61–1,50 >1,50
Nb, mg/l 1–5 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–12,00 >12,00
PO4-P, mg/l P 1–5 <0,050 0,050–0,090 0,091–0,180 0,181–0,400 >0,400
Pb, mg/l 1–5 <0,100 0,100–0,140 0,141–0,230 0,231–0,470 >0,470
Organinės medžiagos BDS7, mg/l O2 1–5 <2,30 2,30–3,30 3,31–5,00 5,01–7,00 >7,00
Prisotinimas deguonimi O2, mg/l 1, 3, 4, 5 >8,50 8,50–7,50 7,49–6,00 5,99–3,00 <3,00
O2, mg/l 2 >7,50 7,50–6,50 6,49–5,00 4,99–2,00 <2,00

Upių tipai ir juos apibūdinantys veiksniai

(vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tipų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-534 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“)

Tipas Veiksniai
Ekoregionas Absoliutinis aukštis, m Baseino plotas, km2 Vidutinis vandens paviršiaus nuolydis, m/km Geologinis pagrindas
1   (Šerkšnys) Baltijos jūros <200 <100 Kalcinis
2 100-1000 <0,7
3   (Obelis) 100-1000 >0,7
4 >1000 <0,3
5   (Nevėžis) >1000 >0,3

UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2023 M.

Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės Rodikliai, matavimo vienetai
Ištirpęs deguonis O2, mg/l Bendrasis azotas Nb, mg/l Amonio azotas NH4-N, mg/l Nitratų azotas NO3-N, mg/l Bendrasis fosforas Pb, mg/l Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l
Mėginių ėmimo data 2023-04-14 (penktadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,87 11,4 0,170 8,54 0,097 0,061 2,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,90 10,7 0,109 8,02 0,047 0,028 2,3
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 9,78 7,78 0,142 4,36 0,504 0,440 5,3
Mėginių ėmimo data 2023-04-23 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 8,61 9,22 0,165 6,13 0,078 0,034 5,8
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,08 12,6 0,083 10,5 0,049 0,022 5,0
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,82 8,06 0,550 4,38 0,607 0,518 5,6
Mėginių ėmimo data 2023-05-08 (pirmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,26 6,36 0,111 3,60 0,054 0,030 2,1
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 15,86 9,17 0,143 6,61 0,115 0,049 6,2
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 12,67 9,48 0,158 5,08 0,693 0,476 10
Mėginių ėmimo data 2023-05-27 (šeštadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,43 5,07 0,232 2,44 0,212 0,115 4,2
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,94 10,8 0,178 8,54 0,309 0,190 4,3
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 8,35 4,59 0,231 2,13 1,23 0,935 5,8
Mėginių ėmimo data 2023-06-11 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,44 1,48 0,104 1,10 0,071 0,009 2,9
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,37 7,33 0,137 7,01 0,168 0,100 3,7
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 8,06 1,68 0,897 0,403 1,76 1,54 8,1
Mėginių ėmimo data 2023-06-22 (ketvirtadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,14 2,65 0,271 0,650 0,147 0,013 2,7
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,39 9,55 0,290 5,34 0,397 0,128 4,5
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,52 2,78 0,765 0,302 1,80 1,74 5,2
Mėginių ėmimo data 2023-07-09 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,83 2,54 0,176 0,412 0,093 0,031 3,1
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,86 10,2 0,170 5,09 0,165 0,126 2,3
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 2,20 2,60 0,738 0,284 1,84 1,79 6,1
Mėginių ėmimo data 2023-07-25 (antradienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,36 1,68 0,153 0,669 0,110 0,045 2,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,26 5,54 0,076 4,81 0,132 0,066 1,9
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 8,76 2,59 1,1 0,330 0,930 0,454 8,5
Mėginių ėmimo data 2023-08-14 (pirmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,80 2,43 0,087 0,687 0,134 0,089 2,2
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,46 6,05 0,074 5,09 0,103 0,081 2,0
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 8,98 8,03 0,939 0,660 1,12 1,04 5,2
Mėginių ėmimo data 2023-08-27 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 498501, 6127289) 7,15 0,709 0,128 0,302 0,132 0,092 1,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,41 2,48 0,129 0,348 0,154 0,092 1,5
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 6,29 6,91 0,413 3,78 2,17 1,46 3,3
Mėginių ėmimo data 2023-09-10 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,92 2,87 0,143 1,59 0,135 0,083 1,1
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 9,13 5,39 0,111 4,23 0,164 0,125 1,3
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 9,13 13,9 9,7 2,59 0,858 0,775 4,4
Mėginių ėmimo data 2023-09-25 (pirmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,91 1,45 0,148 0,941 0,119 0,095 1,1
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,60 4,81 0,139 3,52 0,250 0,229 1,1
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 4,10 17,3 11,8 3,65 0,623 0,474 8,7
Mėginių ėmimo data 2023-10-09 (pirmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,01 1,64 0,078 0,485 0,112 0,088 1,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 10,12 4,57 0,035 3,14 0,119 0,107 1,5
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,62 17,5 11,9 3,63 0,621 0,533 7,4
Mėginių ėmimo data 2023-10-22 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,16 1,64 0,101 0,766 0,129 0,107 2,0
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 9,79 4,21 0,068 2,98 0,318 0,296 2,0
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,49 20,0 12,7 7,15 0,373 0,304 6,5
Mėginių ėmimo data 2023-11-13 (pirmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,59 5,61 0,068 4,69 0,071 0,056 1,6
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 10,78 4,98 0,099 3,72 0,072 0,046 2,1
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 8,39 7,41 1,1 4,14 0,267 0,229 5,1
Mėginių ėmimo data 2023-11-26 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,31 6,04 0,106 4,40 0,066 0,048 2,9
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,31 4,22 0,158 3,05 0,151 0,127 2,9
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 10,10 13,9 4,2 6,62 0,346 0,332 6,0
Mėginių ėmimo data 2023-12-10 (sekmadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,29 6,47 0,386 5,78 0,072 0,054 2,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,09 14,2 8,6 4,52 0,747 0,690 8,7
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 9,36 6,67 0,473 5,43 0,476 0,073 10
Mėginių ėmimo data 2023-12-27 (trečiadienis)
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,64 9,37 0,123 7,99 0,095 0,070 2,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,06 6,71 0,394 5,78 0,080 0,059 3,4
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 11,73 16,4 0,334 14,3 0,465 0,438 6,1

UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2022 M.

Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės Rodikliai, matavimo vienetai
Ištirpęs deguonis O2, mg/l Bendrasis azotas Nb, mg/l Amonio azotas NH4-N, mg/l Nitratų azotas NO3-N, mg/l Bendrasis fosforas Pb, mg/l Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l


Mėginių ėmimo data 2022-04-05 (antradienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-04-06 2022-04-12
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,39 15,0 0,088 2,26 0,673 0,055 5,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,76 17,2 0,104 3,49 0,252 0,047 5,3
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 11,13 15,9 3,3 2,18 0,129 0,088 11,0
  Mėginių ėmimo data 2022-04-18 (pirmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-04-26 2022-04-26
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,65 7,42 0,096 5,41 0,067 0,016 4,8
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,82 15,8 0,151 14,0 0,117 0,033 4,4
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 12,78 10,6 0,568 5,73 0,132 0,069 4,7
  Mėginių ėmimo data 2022-05-05 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-05-09 2022-05-12
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 11,12 5,90 0,043 3,59 0,043 0,020 3,4
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,80 13,7 0,032 8,82 0,018 0,015 2,7
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 13,83 7,38 0,053 4,43 0,050 0,037 2,9
  Mėginių ėmimo data 2022-05-15 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-05-16 2022-05-23
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 10,93 6,16 0,111 3,10 0,064 0,018 4,1
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,61 12,4 0,095 4,46 0,017 0,013 1,7
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 9,82 14,1 0,074 9,28 0,125 0,022 7,9
  Mėginių ėmimo data 2022-06-12 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-06-14 2022-06-21
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 7,13 8,06 0,114 5,21 0,058 0,039 2,8
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 9,13 8,88 0,124 7,38 0,005 0,002 2,6
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 7,06 8,38 0,139 5,20 0,075 0,050 2,0
  Mėginių ėmimo data 2022-06-22 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-06-28 2022-06-29
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 7,76 7,89 0,138 6,80 0,062 0,015 3,0
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 9,05 11,8 0,155 5,10 0,087 0,056 3,5
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 7,99 9,00 0,099 5,06 0,066 0,046 2,0
  Mėginių ėmimo data 2022-07-10 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-07-13 2022-07-18
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 8,10 4,18 0,203 3,19 0,164 0,104 2,0
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,04 7,28 0,216 5,96 0,161 0,113 1,1
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,99 27,0 17,2 2,41 343,0 321,5 3,7
  Mėginių ėmimo data 2022-07-20 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-07-26 2022-07-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 8,62 7,82 0,078 3,60 0,067 0,045 1,7
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,76 12,70 0,078 6,41 0,070 0,041 1,9
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 8,33 8,43 0,708 2,95 6,51 5,90 5,0
  Mėginių ėmimo data 2022-08-14 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-08-17 2022-08-23
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,70 9,02 0,099 7,11 0,064 0,060 1,6
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,69 8,17 0,101 6,67 0,058 0,031 1,9
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 6,54 6,28 0,223 5,53 2,32 1,93 2,5
  Mėginių ėmimo data 2022-08-23 (antradienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-08-26 2022-08-30
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 8,05 5,75 0,054 4,76 0,107 0,080 2,7
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,74 8,55 0,055 6,63 0,049 0,025 2,4
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 6,29 5,37 0,055 3,03 2,12 1,45 7,7
  Mėginių ėmimo data 2022-09-07 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-09-09 2022-09-14
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,60 3,96 0,090 1,93 0,079 0,055 1,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,99 6,42 0,079 4,04 0,431 0,344 4,4
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,47 6,19 0,403 3,41 3,49 3,19 2,1
  Mėginių ėmimo data 2022-09-25 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-09-27 2022-10-03
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,09 2,73 0,044 1,77 0,056 0,040 0,59
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 10,02 6,51 0,019 5,22 0,110 0,086 0,97
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 6,53 6,97 0,179 4,69 1,11 0,905 1,5
  Mėginių ėmimo data 2022-10-09 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-10-11 2022-10-18
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 10,11 1,57 0,069 0,936 0,048 0,028 1,2
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,19 7,37 0,061 5,61 0,025 0,011 0,87
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 8,24 8,24 0,063 6,45 0,044 0,026 1,1
  Mėginių ėmimo data 2022-10-20 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-10-24 2022-10-28
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 10,08 3,77 0,064 0,89 0,048 0,028 1,3
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 11,32 8,30 0,048 4,64 0,033 0,020 1,1
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 8,73 9,91 0,056 2,81 0,116 0,107 1,3
  Mėginių ėmimo data 2022-11-13 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-11-15 2022-11-21
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 9,49 3,79 0,099 1,82 0,073 0,051 0,9
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,76 6,93 0,146 5,21 0,033 0,022 5,3
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 8,36 8,50 0,146 6,08 0,193 0,168 5,3
  Mėginių ėmimo data 2022-11-25 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-11-28 2022-12-02
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 12,45 2,86 0,162 1,89 0,063 0,046 3,0
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 11,59 6,66 0,107 5,45 0,035 0,026 1,8
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 10,84 9,46 0,140 7,85 0,071 0,060 2,8
  Mėginių ėmimo data 2022-12-11 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-12-14 2022-12-19
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,82 4,75 0,462 2,40 0,080 0,053 3,0
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,93 28,1 19,3 6,20 0,594 0,478 11,0
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 10,02 14,7 2,5 8,33 0,507 0,414 7,2
  Mėginių ėmimo data 2022-12-22 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-12-27 2022-12-29
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,48 8,91 3,4 3,61 0,255 0,215 4,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,90 6,69 0,975 4,49 0,085 0,063 4,1
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,70 9,95 1,3 3,46 0,906 0,384 6,8

UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2021 M.

Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės Rodikliai, matavimo vienetai
Ištirpęs deguonis O2, mg/l Bendrasis azotas Nb, mg/l Amonio azotas NH4-N, mg/l Nitratų azotas NO3-N, mg/l Bendrasis fosforas Pb, mg/l Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l
  Mėginių ėmimo data 2021-04-01 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-02 2021-04-08
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,55 16,1 0,118 14,5 0,076 0,034 4,0
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,59 21,4 0,089 20,9 0,061 0,021 4,5
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 9,99 16,4 3,19 11,8 0,317 0,222 9,8
  Mėginių ėmimo data 2021-04-18 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-20 2021-04-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,52 13,1 0,064 10,7 0,033 0,009 2,1
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,52 19,2 0,061 12,8 0,062 0,018 3,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 9,22 9,03 0,814 5,74 0,273 0,144 9,03
  Mėginių ėmimo data 2021-05-06 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-05-07 2021-05-13
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,57 14,0 0,083 8,11 0,129 0,083 6,05
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,81 17,9 0,048 15,3 0,043 0,012 3,10
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 10,62 12,5 0,157 6,40 0,414 0,213 8,07
  Mėginių ėmimo data 2021-05-16 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-05-18 2021-05-24
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,12 14,3 0,039 11,2 0,084 0,034 1,7
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,72 17,5 0,041 16,1 0,041 0,012 3,5
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,33 6,15 0,404 3,54 0,333 0,044 2,0
  Mėginių ėmimo data 2021-06-03 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-06-07 2021-06-10
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) 8,67 12,0 0,083 10,7 0,081 0,042 3,0
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) 10,3 16,4 0,063 15,5 0,034 0,009 2,9
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) 8,06 8,98 0,091 6,78 0,066 0,038 2,1
  Mėginių ėmimo data 2021-06-20 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-06-21 2021-06-28
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) 9,10 6,64 0,098 3,51 0,086 0,032 3,2
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) 9,29 16,0 0,058 14,5 0,025 0,004 1,3
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) 7,95 6,70 0,050 3,21 0,084 0,036 5,6
  Mėginių ėmimo data 2021-07-01 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-07-05 2021-07-09
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) 8,7 3,07 0,060 1,81 0,152 0,102 2,9
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) 9,3 17,8 0,054 15,2 0,026 0,007 1,4
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) 8,5 2,34 0,089 1,76 0,134 0,090 1,8
  Mėginių ėmimo data 2021-07-18 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-07-20 2021-07-26
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,0 2,79 0,171 0,928 0,288 0,190 4,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,1 6,41 0,156 5,5 0,484 0,295 4,6
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 0,5 3,57 1,8 0,316 1,28 0,900 20
  Mėginių ėmimo data 2021-08-06 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-08-09 2021-08-13
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,09 2,22 0,058 0,538 0,392 0,290 4,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 6,52 7,45 0,117 6,73 1,84 1,40 4,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 5,10 6,41 3,5 0,399 3,01 2,20 6,0
  Mėginių ėmimo data 2021-08-15 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-08-17 2021-08-23
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,65 2,93 0,247 0,928 0,280 0,220 2,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,71 9,57 0,494 5,34 1,71 1,48 4,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 3,40 3,59 2,0 0,148 1,36 1,22 6,5
  Mėginių ėmimo data 2021-09-03 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-09-13 2021-09-13
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,13 2,13 0,068 0,241 0,232 0,141 2,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,73 6,24 0,160 4,56 1,33 1,06 2,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,27 3,52 2,4 0,566 0,501 0,561 7,3
  Mėginių ėmimo data 2021-09-19 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-09-21 2021-09-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,69 2,54 0,251 1,04 0,275 0,212 1,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 9,14 7,61 0,213 4,16 1,34 1,17 1,9
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 6,05 3,42 1,8 0,399 0,377 0,336 7,3
  Mėginių ėmimo data 2021-10-01 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-10-04 2021-10-08
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,61 2,93 0,162 1,07 0,120 0,089 1,8
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 9,80 8,71 0,085 5,99 0,338 0,288 1,3
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,88 3,62 2,1 0,789 0,283 0,202 7,1
  Mėginių ėmimo data 2021-10-17 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-10-19 2021-10-25
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,79 3,69 0,268 1,05 0,137 0,090 3,9
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 10,61 7,36 0,167 5,35 0,733 0,667 5,7
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 5,74 4,57 2,9 0,947 0,252 0,105 7,9
  Mėginių ėmimo data 2021-11-07 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-11-09 2021-11-15
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,05 2,81 0,128 1,46 0,087 0,065 2,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,38 8,70 0,122 5,18 0,174 0,140 2,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,26 13,1 6,6 2,80 0,310 0,260 7,1
  Mėginių ėmimo data 2021-11-17 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-11-19 2021-11-24
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,54 5,56 0,147 4,04 0,055 0,041 1,9
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,21 5,11 0,115 4,34 0,199 0,151 2,0
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 8,06 7,68 3,1 3,32 0,246 0,151 7,9
  Mėginių ėmimo data 2021-12-02 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-12-07 2021-12-09
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,64 7,38 0,391 5,75 0,147 0,128 7,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,34 6,03 0,088 4,44 0,090 0,058 2,6
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 12,77 8,70 0,104 7,91 0,077 0,038 3,2
  Mėginių ėmimo data 2021-12-19 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-12-21 2021-12-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,17 16,6 0,106 13,8 0,073 0,054 3,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,19 19,0 9,0 14,4 0,063 0,039 3,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 11,68 15,3 4,3 12,1 0,142 0,128 7,4