J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO AD-1-1072 2022-09-12 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-159 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ AKREDITAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO AD-1-1050 2022-09-07 Atsisiųsti
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO AD-1-998 2022-08-30 Atsisiųsti
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO AD-1-999 2022-08-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO AD-1-970 2022-08-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEDANGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-965 2022-08-17 Atsisiųsti
DĖL MOKINIŲ MAITINIMUI VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO AD-1-922 2022-08-04 Atsisiųsti
DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-869 2022-07-26 Atsisiųsti
DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO ADRESU MELIORATORIŲ G. 12 VILAINIŲ KAIMAS KĖDAINIŲ R. BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, PASKELBIMO AD-1-779 2022-07-04 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO AD-1-769 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO AD-1-777 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-203 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-320 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-204 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-162 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS MB „KROKLENDAS“ PAKEITIMO TS-205 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT PRIE KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-206 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-151 „DĖL KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-207 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-208 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-247 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-209 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-5 „DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, KURIOSE MAISTĄ RUOŠIA ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-210 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-211 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTIS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS TS-212 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI NUOMOTIS LENGVĄJĮ TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ TS-213 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TS-214 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-102 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-215 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO TS-216 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-188 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ IR TARNAUTOJŲ ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-217 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO TS-218 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TS-219 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL AB ,,PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE TIKSLINIMO TS-220 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „MANTVILIŠKIO BENDRUOMENĖ“ TS-221 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO TS-222 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TS-223 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO TS-224 2022-07-01 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS SUDARYMO MP1-33 2022-06-28 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO AD-1-746 2022-06-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-635 „ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS NUOSTATŲ IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-649 2022-06-02 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO AD-1-613 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-159 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO INICIATYVOMS SKATINTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-160 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-161 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS MB „KROKLENDAS“ TS-162 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO R. Š. TS-163 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TS-164 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB PAGALBA ŠVENTĖMS TS-165 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ŠILELIO MASAŽO STUDIJA TS-166 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ŠVIESIAU TAMSIAU“ TS-167 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,AUDMEDA“ TS-168 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB KRIMSTA TS-169 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-105 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-170 2022-05-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. BD-7/178 „DĖL SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-171 2022-05-27 Atsisiųsti