J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktai
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO AD-1-577 2022-05-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO AD-1-556 2022-05-12 Atsisiųsti
DĖL 2021–2022 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS NUSTATYMO AD-1-499 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TS-110 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO TS-111 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS J. S. TS-112 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS R. Š. TS-113 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2022–2023 MOKSLO METAMS NUSTATYMO TS-114 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS TS-115 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO, PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-116 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-117 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-118 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-14 „DĖL KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-119 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ ,,ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-120 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-121 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS AUTOBUSŲ NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO TS-122 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-123 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-239 „DĖL KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-124 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-249 „DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-125 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-126 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ERMINSA“ TS-127 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DIKSTATA TS-128 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO LANKESOS MEDIENA, MB TS-129 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB IG INŽINERIJA TS-130 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-11 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-131 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DALIES MSNA „NIKYS“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ TS-132 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „BALSIŲ MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ TS-133 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „MANTVILONIŲ MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ TS-134 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „VILAINIŲ DRENAŽAS“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ TS-135 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO IR VEIKLOS PLĖTOJIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-136 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-153 „DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-137 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO TS-138 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-139 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TRUMPALAIKĮ TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TS-140 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-141 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TS-142 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRUI TS-143 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ TS-144 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TS-145 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO IR ĮGYVENDINIMO, VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-146 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“ TS-147 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PASTATO PERDAVIMO ASOCIACIJAI NOCIŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-148 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI OKAINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-149 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI PILIONIŲ BENDRUOMENEI TS-150 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL PASTATO PERDAVIMO ASOCIACIJAI KĖDAINIŲ RAJONO SKAISTGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-151 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ŠĖTOS BENDRUOMENĖS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-152 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJAI NUOMOTI TURTĄ TS-153 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ BEI VIEŠŲJŲ VIETŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-154 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL VYTAUTO MONTVILOS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO KĖDAINIŲ MIESTE TS-155 2022-04-29 Atsisiųsti
DĖL GATVIŲ PAVADINIMO SUTEIKIMO KRAKIŲ KAIME KRAKIŲ SENIŪNIJOJE TS-156 2022-04-29 Atsisiųsti