J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:39-asis Tarybos posėdis Data:2022-05-27 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:39 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-7.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Darbotvarkė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugd Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB „Kroklendas“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo R. Š. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:Dėl Kėdainių krašto garbės piliečio vardo suteikimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Pagalba šventėms Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Šilelio masažo studija Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Šviesiau tamsiau“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Audmeda“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Krimsta Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-105 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. BD-7/178 „Dėl savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-149 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl metų medicinos darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarkos aprašo ir atrankos komisijos tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-137 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-160 „Dėl Pasiūlymų dėl Kėdainių rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbi Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjim Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl Lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būkl Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl Pritarimo projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ Veiklos „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms panaudos pagrindais perduodamo turto Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:Dėl patalpų perdavimo asociacijai Josvainių bendruomenės centrui Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:Dėl patalpų perdavimo asociacijai Vainikų bendruomenės centrui Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnijai nuomoti turtą Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnijai nuomoti patalpą Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:Dėl patalpos perdavimo asociacijai „Žalioji mylia“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:Dėl Statinių, kuriuose teikiamos automobilių plovimo paslaugos, vietos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Ledų kaime Vilainių seniūnijoje Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Vikaičių kaime Gudžiūnų seniūnijoje Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:Dėl gatvių pavadinimų Gudžiūnų seniūnijos Gudžiūnų kaime pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:Dėl gatvių pavadinimų Josvainių seniūnijos Graužių kaime panaikinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:Dėl Draugystės gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Miegėnų kaime Gudžiūnų seniūnijoje Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:Dėl Sodų gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Sirutiškio kaime Surviliškio seniūnijoje Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:Dėl Margininkų gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Vikaičių kaime Gudžiūnų seniūnijoje Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-347 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo vietų ir grafiko tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 34, pasiūlymas atstumą 50 m matuoti nuo teritorijos ribų Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau