J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:36-asis Tarybos posėdis Data:2022-03-25 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:36 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-4.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DARBOTVARKĖ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Pranešėjas:Z. Valiauskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITAI Pranešėjas:A. Kacevičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS AUDRONĖS ALEKNIENĖS KOMERCINEI FIRMAI Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO IR ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS UAB „JUANI“ Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS UAB „KEPINIŲ NAMAI“ Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS ARTŪRO BELOUSOVO ĮMONEI Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-96 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-98 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-247 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-228 „DĖL PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-151 „DĖL KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-280 „DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-279 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, SOCIALINIŲ IR KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ VAŽIAVIMO DIRBTI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:V. Grigas Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DAINRANGA Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,TAUMANTA“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,TEOTRANSA“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB STATYBŲ KIEMAS Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IR ŠIŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:A. Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:E. Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VŠĮ ALTERNATYVIOJO UGDYMO CENTRUI Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMU NR. TS-35 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL GEBENIŲ IR SAUSMEDŽIŲ GATVIŲ KĖDAINIŲ MIESTO SEN., JANUŠAVOS K., SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL UPYTĖS KELIO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VILAINIŲ SENIŪNIJOJE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ DOTNUVOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELYJE PAKEITIMO Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO DOTNUVOS SENIŪNIJOS LIEPŲ KAIME PAKEITIMO Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ DOTNUVOS SENIŪNIJOS DOTNUVOS MIESTELYJE PAKEITIMO Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO VILAINIŲ SENIŪNIJOS VILAINIŲ KAIME PAKEITIMO Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO DOTNUVOS MIESTELYJE DOTNUVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PAOBELIO KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO VAINOTIŠKIŲ KAIME DOTNUVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL GATVIŲ PAVADINIMO SUTEIKIMO PAMĖKLIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL ŽEMAIČIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO AKADEMIJOS MIESTELYJE DOTNUVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL GATVIŲ AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO AUŠROS KAIME DOTNUVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:DĖL VOLUČIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO DOTNUVOS MIESTELYJE DOTNUVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:DĖL ŠERMUKŠNIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO MALEIKONIŲ KAIME JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:DĖL SODŲ GATVĖS IR UKMERGĖS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO PAGIRIŲ MIESTELYJE ŠĖTOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:DĖL ŽIOGAIČIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO SAVIEČIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:DĖL PAUPIO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO PELĖDNAGIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
50
Klausimas:DĖL LIEPŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO SKAISTGIRIŲ KAIME JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau