J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:34-asis Tarybos posėdis Data:2022-02-25 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:34 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-2.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DARBOTVARKĖ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:E. Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO Pranešėjas:V. Grigas Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,TYVKAS“ Pranešėjas:A. Ardavičius, D. Balasevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB NOPE Pranešėjas:A. Ardavičius, D. Balasevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB JURGĖ Pranešėjas:A. Ardavičius, D. Balasevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,TRINKASTA“ Pranešėjas:A. Ardavičius, D. Balasevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PELĖDNAGIŲ SPORTO KLUBUI „IŠTVERMĖ“ Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTI TURTĄ Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-19 „DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ 2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ BEI VIEŠŲJŲ VIETŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO Pranešėjas:S. Grinkevičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-347 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:L. Rimdžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:REZOLIUCIJA DĖL RUSIJOS AGRESIJOS PASMERKIMO PRADĖJUS KARĄ UKRAINOJE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 19, K. Štelmokaitės siūlymas įtraukti, kad ne mažiau 5% būtų skirti daugiabučių namų kiemų remontui. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl sutarties nutraukimo su Rostovu Didžiuoju Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl sutarties nutraukimo su Valkavisku Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau