J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:33-asis Tarybos posėdis Data:2022-02-18 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:33 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-1.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Darbotvarkė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO Pranešėjas:K. Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL BENDRADARBIAVIMO SU RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBE Pranešėjas:K. Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-320 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL PRITARIMO DALYVAUTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMOJE PARTNERIO TEISĖMIS Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO Pranešėjas:D. Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:D. Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:D. Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:I. Lukošienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:I. Lukošienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-104 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:I. Lukošienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:I. Lukošienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2022 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:E. Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-54 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:E. Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 7 atidėjimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:Dėl klausimo Nr.1, Ekonomikos ir biudžeto komiteto siūlymas 3 programoje 03 01 03 siūlo 10 tūkst. skirti "Atlikti viešosios aplinkos monitoringą, spec. poreikių turintiems gyventojams" nedidinant fi Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 1, Ekonomikos ir biudžeto komiteto siūlymas 7 programoje 01 04 03 nedetalizuoti gatvių, skirti "Rekonstruoti, tvarkyti ir vykdyti gatvių priežiūrą mieste, atlikti kelių ir gatvių ko Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:Dėl klausimo Nr.1, J. Talmanto siūlymas, skirti 10 tūkst. eurų už pasiektus sportinius Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:Dėl klausimo Nr.1, A. Štelmokienės siūlymas dėl mokyklinio autobuso "Ryto" progimnazijai. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:Dėl klausimo Nr.1, A. Štelmokienė siūlymas dėl metų žemdirbio apdovanojimo. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl klausimo Nr.1, K. Štelmokaitės siūlymas dėl renovavimo Apytalaukio dvarą, pritaikant jį viešiesiems, kultūros ir turizmo poreikiams. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl klausimo Nr.1, K. Štelmokaitės siūlymas dėl dviračių kelio “Isos slėnis” įrengimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl J. Talmanto nusišalinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:Dėl A. Ardavičiaus nusišalinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:Dėl S. Grinkevičiaus nusišalinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:Dėl V. Pikelio nusišalinimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau