J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Dalyvavimas prevencinėse programose

Kauno apskrities ugdymo įstaigos dalyvauja programoje „Zipio draugai“ nuo 2001-ųjų metų. Joje dalyvavo virš 53 tūkst. apskrities vaikų, darbui programoje yra parengti 1314 Kauno apskrities pedagogai.
Kauno apskrities ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes vaiko emocinių ir elgesio problemų prevencijai bei klasės ir mokyklos mikroklimatui gerinti, tad jie aktyviai dalyvauja programoje. Ateinančiais mokslo metais Kauno apskrityje programoje dalyvaus 188 pedagogai, 3,6 tūkst. vaikų iš 110 ugdymo įstaigų.
2022–2023 m. m. programoje ,,Zipio draugai” dalyvaus šios Kėdainių rajono ugdymo įstaigos:
1. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“
2. Kėdainių lopšelis-darželis „Varpelis“
3. Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“
4. Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“
5. Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“
6. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“
7. Labūnavos pagrindinė mokykla
8. Dotnuvos pagrindinė mokykla
9. Truskavos pagrindinė mokykla
10. Josvainių socialinis ir ugdymo centras

Lietuvoje 2012 m. pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t.y. 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo daugiau kaip 56 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošti 2 tūkst. pedagogų. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Programa „Obuolio draugai“ Kauno apskrityje pradėta įgyvendinti nuo 2014–2015 mokslo metų, joje jau dalyvavo beveik 14 tūkst. Kauno apskrities vaikų, įgyvendinti programą parengti 476 Kauno apskrities pedagogai. Ateinančiais mokslo metais programoje dalyvaus beveik 700 vaikų, 32 pedagogai iš 20 Kauno apskrities ugdymo įstaigų.
2022–2023 m.m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvauja šios Kėdainių rajono ugdymo įstaigos: Kėdainių „Spindulio“ mokykla, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija ir Dotnuvos pagrindinė mokykla.

Nuo 2006-ųjų metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta 7–9 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 3,2 tūkst. pedagogų; programoje yra dalyvavę daugiau kaip 67 tūkst. vaikų. Joje dalyvauja ir Kauno apskrities pedagogai.
2022–2023 m.m. programoje „Įveikiame kartu“ dalyvaus šios Kėdainių rajono ugdymo įstaigos: Dotnuvos pagrindinė mokykla ir Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.

Programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programas įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite mūsų internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt.