J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus l. e. p. vedėja

Gintarė Kundrotaitė - Kozins

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti Kėdainių r. savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių sąmatos projektą

Vertinimo rodiklis: Iki 2023-12-31 parengti Kėdainių r. savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių sąmatos projektą

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Koordinuoti Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti paraiškų priėmimą, teikti konsultacijas pareiškėjams, parengti administracijos direktoriaus įsakymą apie lėšų skyrimą

Vertinimo rodiklis: Informacija apie Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti paraiškų priėmimą paskelbta viešai spaudoje ir savivaldybės svetainėje, nuo 2023-06-01 iki 2023-07-01 koordinuoti paraiškų priėmimo klausimais, parengti administracijos direktoriaus įsakymą apie lėšų skyrimą

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-15