J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Virginija Vaičiulienė

1. Teikti pasiūlymus dėl dokumentų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje, pakeitimų, atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo pokyčius ir siekiant optimizuoti viešųjų pirkimų vykdymą.

2. Vykdyti parengtų pirkimų dokumentų atitikimo aktualiems teisės aktams kontrolę.

3. Organizuoti pirkimų iniciatorių ir Viešųjų pirkimų komisijos narių dalyvavimą mokymuose viešųjų pirkimų aktualijų temomis.