J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Virginija Vaičiulienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Konsultuoti perkančiasias organizacijas pirkimo dokumentų parengimo bei Pirkimų valdymo sistemoje patalpinimo, o taip pat ir kitais darbo su Pirkimų valdymo sistema susijusiais klausimais.

Vertinimo rodiklis: Nuolat teiktos konsultacijos perkančiosioms organizacijoms dėl pirkimo dokumentų parengimo bei Pirkimų valdymo sistemoje patalpinimo, taip pat kitais darbo su Pirkimų valdymo sistema susijusiais klausimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų pretenzijų nagrinėjimo nuolatinės komisijos darbe.

Vertinimo rodiklis: Dalyvauta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų pretenzijų nagrinėjimo nuolatinės komisijos darbe.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Prireikus, dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos darbe.

Vertinimo rodiklis: Dalyvauta Viešųjų pirkimų komisijos darbe.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31