J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Viešosios tvarkos skyriaus vedėja

Danutė Mykolaitienė

1. Bendradarbiauti su Savivaldybės įstaigomis, Valstybės institucijomis ir įstaigomis viešosios tvarkos užtikrinimo srityje

Vertinimo rodiklis: Esant tarnybiniam būtinumui

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


2. Organizuoti prevencines priemones, patikrinimus, įtraukiant Skyriaus darbuotojus bei kitų rajone veikiančių institucijų atstovus

Vertinimo rodiklis: Metų eigoje 2021 metais įvykdytos prevencinės priemonės – 12

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


3. Vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodeksu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais organizuoti administracinių nusižengimų protokolų surašymą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą

Vertinimo rodiklis: Kiekvieną mėnesį parengti veiklos ataskaitas

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


4. Teikti informaciją žiniasklaidai viešosios tvarkos užtikrinimo klausimais

Vertinimo rodiklis: Pateikta informacijų – 10 kartų

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31