J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Viešosios tvarkos skyriaus l. e. p. vedėja

Žydrė Krivičienė

1 užduotis: Pagal suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją atlikti administracinių nusižengimų teiseną.

Vertinimo rodiklis: Surašyti ne mažiau kaip 30 administracinių nusižengimų protokolų ir priimti juose sprendimus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Organizuoti bendras prevencines priemones ir patikrinimus su kitomis valstybinėmis įstaigomis ir bendruomenėmis Kėdainių mieste ir rajone.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti 4 prevencines priemones ir patikrinimus administraciniams nusižengimams užkardyti Kėdainių rajono savivaldybėje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Vykdyti patikrinimus ir priimti sprendimus Kėdainių r. viešosios tvarkos srityje pagal gautus gyventojų pranešimus, prašymus ir skundus.

Vertinimo rodiklis: Reaguoti į gyventojų prašymus, pranešimus ir skundus, ištirti ir priimti sprendimą –  atlikti 100 proc.  nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31