J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Kristina Kemešienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Kontroliuoti 2023–2025 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas 2023–2025 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Koordinuoti Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Koordinuotas Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Kontroliuoti projektų, vykdomų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas ne mažiau 5 projektų, vykdomų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31