J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Kristina Kemešienė

1 užduotis: Kontroliuoti 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimą bei 2022–2024 m. strateginio veiklos plano rengimą.

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas bei 2022–2024 m. strateginio veiklos plano rengimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


2 užduotis: Vykdyti Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimo priežiūrą

Vertinimo rodiklis: Vykdyta Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimo priežiūra

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


3 užduotis: Kontroliuoti projektų, vykdomų 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu bei pagal Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas ne mažiau kaip 30 projektų, vykdomų 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu bei pagal Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


4 užduotis: Kontroliuoti 2022-2024 m. valstybės investicijų programos projektų teikimą šakinėms ministerijoms.

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas valstybės investicijų programos projektų teikimas šakinėms ministerijoms

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-06-30