J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Kristina Kemešienė

1 užduotis: Kontroliuoti 2024-2026 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas 2024-2026 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Koordinuoti Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimą

Vertinimo rodiklis: Koordinuotas Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Kontroliuoti projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimą

Vertinimo rodiklis: Kontroliuotas ne mažiau kaip 6 projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

4 užduotis: Parengti Kauno regiono ES investicijų Kėdainių rajono savivaldybėje 2021-2027 m. pažangos priemonių planą

Vertinimo rodiklis: Parengtas planas

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31