J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Kęstutis Stadalnykas

1 užduotis: Vykdyti 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonių įgyvendinimą.

Vertinimo rodiklis: Metų eigoje įvykdytos 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos priemonės.

2 užduotis: Parengti 2020 m. rajono kultūros centrų bendrą statistinę ataskaitą.

Vertinimo rodiklis: Parengta 2020 m. rajono kultūros centrų bendra statistinė ataskaita.

3 užduotis: Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto konkursą.

Vertinimo rodiklis: Organizuotas Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto konkursas, pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais.

4 užduotis: Organizuoti teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių kultūros ir sporto veiklos plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje, parengimą, atitinkamų dokumentų pakeitimų projektų pateikimą rajono savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui.

Vertinimo rodiklis: Parengtas Kėdainių rajono savivaldybės strateginio 2022˗2024 metų veiklos plano Kultūros veiklos (5 programa) ir Sporto veiklos (4 programa) plėtros priemonių plano projektas, Savivaldybės tarybos Kultūros veiklos ir Sporto veiklos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai.