J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėja

Gaiva Petrauskienė

1 užduotis: 2021 metais Organizuoti civilinės būklės aktų įrašų teisingą registraciją, užtikrinant, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ministro įsakymų, civilinės metrikacijos taisyklių, vardo ir pavardės keitimo taisyklių, metodinių nurodymų, rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų darbo organizavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Tinkamai, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, 2021 metais turi būti organizuotas ir įgyvendintas civilinės būklės aktų įrašų registravimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Iki 2021 metų gruodžio 15 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti ir patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų Dokumentacijos planą. Iki rugsėjo 1 d. parašyti pažymą apie 2019 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, kontroliuoti, kad būtų parašyti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai ir suderinti Kauno regioninio valstybės archyvo.

Vertinimo rodiklis: Ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 15 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų Dokumentacijos planą. Iki rugsėjo 1 d. turi būti parašyta pažyma apie 2019 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą ir suderinti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai Kauno regioninio valstybės archyvo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-09-01

3 užduotis: Iki birželio 1 d. parašyti pažymą apie 2019-2020 metų Kėdainių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, kontroliuoti, kad būtų parašyti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai ir ir suderinti Kauno regioninio valstybės archyvo, surašyti dokumentų naikinimo aktą byloms, kurių saugojimo terminas pasibaigęs.

Vertinimo rodiklis: Ne vėliau kaip iki birželio 1 d. parašyti pažymą apie 2019-2020 metų Kėdainių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, kontroliuoti, kad būtų parašyti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai ir suderinti Kauno regioninio valstybės archyvo. Iki rugsėjo 1 d. surašyti ir suderinti dokumentų naikinimo aktą byloms, kurių saugojimo terminas pasibaigęs su Kauno regioniniu valstybės archyvu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-09-01

4 užduotis: 2021 metų rugsėjo-gruodžio mėn. derinti savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais

Vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 d. suderinti savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir nuolatos teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

5 užduotis: Kontroliuoti, kad kokybiškai ir laiku būtų parengtos archyvo pažymos apie darbo stažą, pajamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti. Organizuoti likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą, apsaugą ir dokumentų paruošimą naikinimui, pasibaigus saugojimo terminui.

Vertinimo rodiklis: Turi būti organizuojamas darbas taip, kad kokybiškai ir laiku būtų parengtos archyvo pažymos apie darbo stažą, pajamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti, bei kitų dokumentų kopijoms gauti. Išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, išduodant juridinius faktus patvirtinančias pažymas, kopijas. Organizuoti likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą ir apsaugą. Teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atrinktos naikinti likviduotų įmonių apskaitos bylos, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs. Priimti saugoti likviduojamų įmonių sutvarkytus archyvinius fondus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31