J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Ona Mickevičienė

1. Savarankiškai organizuoti Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus vidaus audito skyriaus nuostatus. Planuoti vidaus audito skyriaus veiklą.
Per metus atlikti ne mažiau kaip 6 vidaus auditus

2. Planuoti Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, sudaryti strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderinti su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Sudaryti ir raštu suderinti metinį veiklos planą iki kiekvienų metų vasario 15 d.;
Strateginį veiklos planą sudaryti ir suderinti kas tris metus iki vasario 15 d.

3. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito)
Stebėti ir dokumentuoti, kaip vykdomos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame subjekte. Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašyti pažangos stebėjimo pažymą apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą (CVAS metodikos 2 priedas)

4. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui metinę vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą
Parengti ir pateikti iki kiekvienų metų kovo 1 d.

5. Vadovaujantis: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimais; LR Finansų ministro įsakymu patvirtintais vidaus auditorių atestacijos nuostatų reikalavimais – nuolat tobulinti savo žinias, profesinius įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus
Per metus išklausyti ne mažiau kaip 5 seminarus (ne mažiau 40 akad. val. trukmės).