J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė

1 užduotis: Pateikti informaciją apie 2022 metų prognozuojamas pajamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Vertinimo rodiklis: Nustatytais terminais pateikti informaciją apie 2022 metų prognozuojamas pajamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-10-01

2 užduotis: Analizuoti rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų plano vykdymą ir pateikti informaciją rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui.

Vertinimo rodiklis: Analizuoti rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų plano vykdymą, užtikrinant savalaikį informacijos pateikimą nurodytais terminais rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31