J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Bendrojo skyriaus vedėjas

Egidijus Grigaitis

1 užduotis: Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui numatytų viešųjų pirkimų vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Sėkmingai organizuotas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plane  Bendrajam skyriui numatytų pirkimų vykdymas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


2 užduotis: Koordinuoti prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą.

Vertinimo rodiklis: Laiku atsakytų prašymų, skundų skaičius siekia 99 procentus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


3 užduotis: Organizuoti korupcijos prevencijos veiklą.

Vertinimo rodiklis: Organizuotas savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


4 užduotis: Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinių ir komunikacinių sistemų veiklą.

Vertinimo rodiklis: Atlikta savivaldybės administracijos IS sistemų, programų darbo analizė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31


5 užduotis: Kontroliuoti komunalinių atliekų paslaugos teikimo kokybę.

Vertinimo rodiklis: Atlikti ne mažiau kaip 6 komunalinių atliekų paslaugos teikimo kokybės patikrinimai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-10-28