J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

Rytis Vieštautas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti ir pristatyti Kėdainių savivaldybės tarybai tarybos sprendimus

Vertinimo rodiklis: Laiku ir kokybiškai vykdyti užduotis. Parengtų ir patvirtintų tarybos sprendimų pagal iškeltas užduotis kiekis

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Darbas su teritorijų planavimo dokumentais TPDRIS ir ŽPDRIS portaluose (planavimo organizatoriaus sąlygų/reikalavimų pateikėjo funkcijos)

Vertinimo rodiklis: Laiku ir kokybiškai vykdyti užduotis

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Darbas su IS "Infostatyba"

Vertinimo rodiklis: Laiku ir kokybiškai patikrinti pateiktą projektinę dokumentaciją. Projektams atitikusiems reikalavimus laiku išduoti statybos leidimus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Parengti ir patvirtinti specialiuosius architektūros reikalavimus

Vertinimo rodiklis: Laiku ir kokybiškai vykdyti užduotis. Patvirtintų reikalavimų skaičius

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą rodiklis

Vertinimo rodiklis: Surašytų statinių naudojimo patikrinimo aktų skaičius

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31