J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Architektūros ir urbanistikos skyriaus l.e.p. vedėja

.Aurelija Piepalienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Pagal kompetenciją laiku ir kokybiškai patikrinti IS ,,Infostatyba“ pateiktų techninių projektų atitikimą LR Statybos įstatymo reikalavimams

Vertinimo rodiklis: Laikantis termino patikrinti pateiktų paraiškų atitikimą teisės aktų reikalavimams

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Per LR Statybos įstatyme nurodytą terminą išduoti statybą leidžiančius dokumentus IS ,,Infostatyba“

Vertinimo rodiklis: Išduoti statybą leidžiančius dokumentus suderintiems projektams laikantis nustatyto termino

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Patikrinti pateiktus prašymus ir parengti leidimus įrengti išorinę reklamą

Vertinimo rodiklis: Atsakyti į visus pateiktu prašymus laikantis termino

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus

Vertinimo rodiklis: Informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pagal nustatytą tvarką ir terminus

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Parengti specialiuosius architektūros reikalavimus

Vertinimo rodiklis: Atsakyta į visus gauts prašymus laikantis termino

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31