J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė

1 užduotis: Skyriaus nuostatų peržiūrėjimas ir patikslinimas

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti ir patikslinti Skyriaus nuostatai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-06-28

2 užduotis: Skyriaus darbuotojų pareigybių nuostatų peržiūrėjimas

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti Skyriaus darbuotojų pareigybių nuostatai

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-08-30

3 užduotis: Peržiūrėti Skyriaus finansinės apskaitos vadovo dokumentus, parengti naujus direktoriaus įsakymus dėl apskaitos vykdymo.

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti Skyriaus finansinės apskaitos vadovo dokumentai, parengti nauji direktoriaus įsakymai dėl apskaitos vykdymo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31