J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Skelbiamas Kėdainių rajono savivaldybės vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo konkursas 2021 metais

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. AD-1-315, skelbiamas Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų konkursas.

Iš rajono savivaldybės finansuojamos programos gali būti skirtos tik Kėdainių rajono savivaldybėje gyvenantiems ir (ar) besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vaikams. Organizuojamos vaikų stovyklos birželio–rugpjūčio mėn. Dieninė stovykla trunka mažiausiai 5 dienas (per dieną – 5–6 val.). Konkurse gali dalyvauti teikėjai, registruoti Kėdainių rajono savivaldybėje, turintys teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą.

Skenuotas programų paraiškas, parengtas pagal Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-153, 1 priedą, ir kitus reikalingus dokumentus prašom iki 2021 m. balandžio 30 d. 15.00 val. atsiųsti el. paštu rytas.tamasauskas@kedainiai.lt (kiekvieną popierinį dokumentą aiškiai, tvarkingai formuoti kaip atskirą skaitmeninį PDF dokumentą, jo neišskaidyti į atskirus lapus). Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų konkurso aprašas skelbiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt / Veiklos sritys / Švietimas / Veikla / Vaikų vasaros poilsis. Konsultuoja Rytas Tamašauskas (709 kab., J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 564).

Švietimo skyrius