J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Savivaldybės įmonės

UAB „Kėdbusas“
J.Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai, http://www.kedbusas.lt/  
Direktorius , tel. (8 347) 71253, el. paštas info@kedbusas.lt
Bendrovės organai – visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba nesudaroma. 

- UAB „Kėdbusas“ įstatai

Lūkesčių raštas

- UAB "Kėdbusas" finansinė ataskaita 2022 m.
- UAB "Kėdbusas" finansinė ataskaita 2021 m.
- UAB „Kėdbusas“ finansinė ataskaita
- UAB „Kėdbusas“ finansinė ataskaita 2019 m.
- UAB „Kėdbusas“ finansinė ataskaita 2018 m.

- Viešinama informacija UAB „Kėdbusas" 2021 m.
- Viešinama informacija UAB „Kėdbusas" 2020 m.
- Viešinama informacija UAB „Kėdbusas" 2019 m.

UAB „Kėdainių butai“
UAB "Kėdainų butai" bendrasis telefono numeris yra 8 650 45430

Smilgos g. 9, Kėdainiai, https://www.kedainiubutai.lt/
Direktorius Almantas Gurklys  tel. tel. 8 600 00041, el. paštas administratore@kedainiubutai.lt 
Bendrovės organai – visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba nesudaroma. 

- UAB „Kėdainių butai“ įstatai

Lūkesčių raštas

- Viešinama informacija UAB Kėdainių butai 2022 m.
- UAB Kėdainių butai finansinė ataskaita 2022 m.
- UAB "Kėdainių butai" finansinė ataskaita 2022 m.
- UAB "Kėdainių butai" finansinė ataskaita 2021 m.
- UAB „Kėdainių butai“ finansinė ataskaita 
UAB „Kėdainių butai“ finansinė ataskaita 2019 m.
- UAB „Kėdainių butai“ finansinė ataskaita 2018 m.

- Viešinama informacija UAB „Kėdainių butai" 2021 m.
- Viešinama informacija UAB „Kėdainių butai" 2020 m.
- Viešinama informacija UAB „Kėdainių butai" 2019 m.


UAB „Kėdainių vandenys“
Dotnuvos g. 5, Kėdainiai, http://www.kedainiuvandenys.lt/
Direktorius Rimgaudas Praninskas, tel. (8 347) 56405, admin@kedainiuvandenys.lt
Bendrovės organai – visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba nesudaroma. 

- UAB „Kėdainių vandenys“ įstatai

Lūkesčių raštas

- UAB "Kėdainių vandenys" finansinė ataskaita 2021 m.
- UAB „Kėdainių vandenys“ finansinė ataskaita
- UAB „Kėdainių vandenys“ finansinė ataskaita 2019 m.
- UAB „Kėdainių vandenys“ finansinė ataskaita 2018 m.

- Viešinama informacija UAB „Kėdainių vandenys" 2021 m.
- Viešinama informacija UAB „Kėdainių vandenys" 2020 m.
- Viešinama informacija UAB „Kėdainių vandenys" 2019 m.


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, KURIOSE KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ TURI AKCIJŲ

Eil. Nr.

Pavadinimas,
kodas

Adresas, vadovas

Akcijų skaičius, vertė, dalis,
Eur/proc.

1.

UAB „Kėdainių butai“
161130867

Smilgos g. 9, Kėdainių m.
Almantas Gurklys, tel. 8 600 00041

63 895 (2.90)
185 295.50, 100 %

2.

UAB „Kėdbusas“
161229484

J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainių m.
tel. (8 347) 71253

324 747 (2.90)
941 766.30. 100 %

3.

UAB „Kėdainių vandenys“
161186428

Dotnuvos g. 5, Kėdainių m.
Rimgaudas Praninskas, tel.8 685 00143

6 506 174  (2.90)
18 867 904.60, 99.92 %