J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Nuostatai ir veikla

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Institucijos paskirtis

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai


Viešieji pirkimai


Veiklos planai

Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas


Veiklos ataskaitos

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaita

Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. veiklos ataskaita, priedas

Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2018 m veiklos ataskaita

Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita


Tvarkos

Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksas

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

2021 m. 

2021 m. gegužės 4 d. išorinės peržiūros ataskaitą Nr. IPE-2 „Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatai“

Audito ataskaita „Kėdainių miesto gatvių, žaliųjų zonų tvarkymo ir priežiūros paslaugų pirkimų organizavimas ir sutarčių vykdymas“

Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Audito ataskaita Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo vertinimas  

Išvada dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams įgyvendinti

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

2020 m. auditai

Socialinių paslaugų teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje veiklos audito ataskaitaIšvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti bei ankstesnėms paimtoms paskoloms grąžinti

Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamo turto valdymo veiklos audito ataskaita

Išvada
Dėl Kėdainių savivaldybės finansinio pagrįstumo 2020 metais imti 3 900 000 Eur trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto

Išvada
Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo investiciniam projektui „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato energetinio efektyvumo didinimas“

Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams įgyvendinti

Audito išvada
Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto  ir turto naudojimo

Audito ataskaita Kėdainių rajono savivaldybės  2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų  bei  biudžeto lėšų ir turto naudojimo vertinimas


2019 m. auditai

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2018  metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo  ataskaitaišvada

Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų  panaudojimo patikrinimo ataskaita

Kėdainių rajono savivaldybės iždo ataskaitų rinkinio patikrinimo ataskaita

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių, išvada 


Finansinės ataskaitos

- 2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2021 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2021 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

- 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

- 2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2020 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2020 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

-
2019 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2019 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

-
2019 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 
AUDITŲ MEDŽIAGOS ARCHYVAS