J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Auditų medžiagos archyvas

2021 m. 

Audito ataskaita „Informacinių sistemų efektyvus panaudojimas“

2021 m. gegužės 4 d. išorinės peržiūros ataskaitą Nr. IPE-2 „Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatai“

Audito ataskaita „Kėdainių miesto gatvių, žaliųjų zonų tvarkymo ir priežiūros paslaugų pirkimų organizavimas ir sutarčių vykdymas“

Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Audito ataskaita Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo vertinimas  

Išvada dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams įgyvendinti

K7-3 Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita


2020 m. auditai

Socialinių paslaugų teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje veiklos audito ataskaitaIšvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti bei ankstesnėms paimtoms paskoloms grąžinti

Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamo turto valdymo veiklos audito ataskaita

Išvada
Dėl Kėdainių savivaldybės finansinio pagrįstumo 2020 metais imti 3 900 000 Eur trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto

Išvada
Dėl ilgalaikės banko paskolos ėmimo investiciniam projektui „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato energetinio efektyvumo didinimas“

Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams įgyvendinti

Audito išvada
Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto  ir turto naudojimo

Audito ataskaita Kėdainių rajono savivaldybės  2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų  bei  biudžeto lėšų ir turto naudojimo vertinimas


2019 m. auditai

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2018  metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo  ataskaitaišvada

Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų  panaudojimo patikrinimo ataskaita

Kėdainių rajono savivaldybės iždo ataskaitų rinkinio patikrinimo ataskaita

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių, išvada 

Tarnybos veiklos įvertinimas
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, 2015 metais atlikusi Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą, konstatavo, kad Tarnyboje yra sukurta sistema, sudaranti prielaidas atlikti auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinius apskaitos standartus. Atsižvelgus į atliktos išorinės peržiūros rezultatus Valstybės kontrolieriai pateikė išvadą, kad pateikti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami tiek, kad jais būtų galima pagrįsti pateiktą audito ataskaitą ir išvadą, o auditorių pastebėjimai, išvados ir rekomendacijos yra pagrįstos.
Skaityti plačiau.....  

2014 m. lapkričio 17 d. Valstybės kontrolė ir Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pasirašė susitarimą bendradarbiauti atliekant 2014 m. savivaldybės finansinį (teisėtumo) auditą. Institucijos įsipareigojo dalytis profesine audito patirtimi, gerąja praktika, suderinti audito strategijas ir plėtoti bendradarbiavimą išorės auditų klausimais.
Kartu  Valstybės kontrolierė Giedrė Švedinė Kėdainių rajono savivaldybės kontrolierei Zitai Valiauskienei įteikė padėką už ypač efektyvų ir konstruktyvų, profesiniu pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą, atliekant 2013 metų savivaldybės auditą.
Skaityti plačiau.....

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai 

Veiklos ataskaitos

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaita

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaita

Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. veiklos ataskaita, priedas

Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2018 m veiklos ataskaita

Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2017 m veiklos ataskaita
Auditų rekomendacijų vykdymas  2015-2017 m.

Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita.
1 priedas,
2 priedas

Kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2015 metų veiklos ataskaita

 

Finansinės ataskaitos

- 2021 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

- 2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2021 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2021 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

- 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

- 2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2020 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2020 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

-
2019 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2019 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

-
2019 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2018 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2017 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2017 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

-  2016 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

-  2016 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

-  2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

- 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

Veiklos planai

Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos planas

Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos planas


Viešieji pirkimai

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

2017 metais numatomų pirkti Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

2016 metais numatomų pirkti Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

Informacija apie 2015 m. Mažos vertės viešuosius pirkimus

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas

Informacija apie 2014 m. Mažos vertės viešuosius pirkimus

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planas


2018 m. auditai

Kontrolės ir audito tarnybos  rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo patikrinimo ataskaita

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2017  metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio , savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo  ataskaitaišvada

Dėl lėšų skirtų prioritetinėms sporto šakoms 2017 m. panaudojimo 

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos audito ataskaita

VšĮ Kėdainių ligoninės veiklos audito ataskaita2017 metų auditai

UAB „Kėdainių vandenys“ veiklos audito ataskaita

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatų ataskaita ,   išvada

Dėl Kėdainių rajono  neformaliojo  vaikų švietimo lėšų  naudojimo patikrinimo ataskaita  
(1 priedas, 2 priedas, 3 priedas)

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių išvada

Dėl Kėdainių  rajono  socialinio būsto administravimo patikrinimo ataskaita    

Dėl Kėdainių Šviesiosios gimnazijos  atlikto finansinio  (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita, išvada

Dėl Kėdainių Kultūros centre atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita, išvada

Kėdainių rajono savivaldybės iždo ataskaitų rinkinio patikrinimo ataskaita    

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita    

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2016  metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio  ir  savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo ataskaita, išvada

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos rangos sutarčių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo ataskaita, priedai

 

2016 metų auditai

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaita ir panaudojimas  2015 metais (Išvada ir audito ataskaita)

Vaikų maitinimo organizavimo Kėdainių rajono ikimokyklinėse įstaigose patikrinimo ataskaita

Dėl DNSB Liaudies g. 9 gautos paramos lėšų namo renovacijai atlikti teisėtumo vertinimo ataskaita

Dėl  vietinės rinkliavos  už komunalines atliekas lėšų surinkimo ir apskaitos vertinimo  patikrinimo ataskaita

Dėl Lietuvos sporto universiteto  Kėdainių „Aušros“ progimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

Dėl Kėdainių „Ryto“ progimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

Dėl Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

Kėdainių rajono savivaldybės iždo ataskaitų rinkinio patikrinimo ataskaita

Kėdainių rajono savivaldybės privatizavimo fondo ataskaitų rinkinio patikrinimo ataskaita

Kėdainių rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito išvada

Kėdainių rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito ataskaita

UAB „Kėdainių butai“ veiklos audito ataskaita

UAB „Kėdbusas“ veiklos audito ataskaita

Išvada dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių 2016-04-11 (Nr.K5-30)

Išvada dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių 2016-10-14 (Nr.K5-83)

Ataskaita „Dėl DNSB Liaudies 9 gautos paramos lėšų namo rekonstrukcijai atlikti teisėtumo vertinimo“

 

2015 metų finansiniai (teisėtumo) auditai

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaita ir panaudojimas  2014 metais (Išvada ir audito ataskaita)

2. Akademijos gimnazijos patikrinimo ataskaita

3. Privatizavimo fondo ataskaita

4. Iždo ataskaita

5. Kėdainių krašto muziejaus ataskaita

6. Sporto centro ataskaita

7. Kėdainių miesto seniūnijos ataskaita

8. Šėtos gimnazijos patikrinimo ataskaita

9. Audito ataskaita „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“


Audito išvada „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“

 

Finansinės 2015 m. ataskaitos

1. 2015 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2. 2015 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

3. 2015 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

4. 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

1. 2014 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2. 2014 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

3. 2014 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų finansiniai (teisėtumo) auditai

1. Audito ataskaita  Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatų

2. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatų

3. Šėtos socialinio ir ugdymo centro lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

4. Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas“ lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

5. Kėdainių Dailės mokyklos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

6. Kėdainių lopšelio - darželio „Varpelis“ lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

7. Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

8. Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena“ lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

9. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Truskavos seniūnijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

10. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Surviliškio seniūnijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

11. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės privatizavimo fondo atlikto  finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

12. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės iždo atlikto  finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

13. Kėdainių rajono Pelėdnagių mokyklos - darželio „Dobiliukas“ lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

14. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

15. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita

16. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  lėšų skirtų kitiems subjektams programų priemonėms vykdyti (teisėtumo)  patikrinimo ataskaita

17. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos lėšų, skirtų kompensacijų mokėjimui už vežėjų nuostolius ir lengvatinį keleivių vežimą, patikrinimo ataskaita

18. Audito ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimoIšvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2013 metų savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos

Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti ir daliniam dalyvavimui vykdant projektus iš europos sąjungos paramos lėšų

Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti 686 tūkst. lt trumpalaikę paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti
2013 metų finansiniai (teisėtumo) auditai ir ribotos apimties auditai

1. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti ir daliniam dalyvavimui vykdant projektus iš Europos Sąjungos paramos lėšų audito rezultatų

2. Ataskaita dėl 2012 m. mokinio krepšelio lėšų planavimo ir panaudojimo ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito

3. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

4. Ataskaita dėl Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinėje mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

5. Ataskaita dėl Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

6. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

7. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Josvainių seniūnijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

8. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Krakių seniūnijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

9. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pelėdnagių seniūnijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  

10. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pernaravos seniūnijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

11. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  

12. Ataskaita dėl Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinėje mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  

13. Ataskaita dėl Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinėje mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

14. Ataskaita dėl Kėdainių vaikų globos namuose "Saulutė"  atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

15. Audito ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Pažyma dėl atlikto patikrinimo Kėdainių jaunimo mokykloje

Pažyma dėl savivaldybės biudžeto programos 02 „Sveikatos apsauga“ lėšų, skirtų pasiutligės prevencijos programai, panaudojimo


Išvados dėl savivaldybės paskolų

Išvada dėl galimybės imti ilgalaikę  paskolą investiciniams projektams vykdyti ir daliniam dalyvavimui vykdant projektus iš Europos Sąjungos paramos lėšų

Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti 686  tūkst. Lt  trumpalaikę paskolą biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti


Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos planas


Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaita

2012 metų finansiniai (teisėtumo) auditai ir ribotos apimties auditai

1. Ataskaita dėl Kėdainių Muzikos mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

2. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos gimnazijos atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

3. Ataskaita dėl Kėdainių lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

4. Išvada dėl Kėdainių specialiosios mokyklos finansinio (teisėtumo) audito

5. Ataskaita dėl Kėdainių specialiosios mokyklos atlikto  finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

6. Ataskaita dėl Kėdainių bendruomenės  socialinio centro atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

7. Ataskaita dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Krakių seniūnijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

8. Ataskaita dėl lėšų skirtų prioritetinėms sporto šakoms panaudojimo atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

9. Dėl vietinės rinkliavos  už komunalines atliekas surinkimo ir atliekų tvarkymo organizavimo vertinimo

10. VšĮ ,,Sporto gijos“ veiklos patikrinimas

Išvados 

1. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

2. Dėl savivaldybės 2011 m. konsoliduotųjų ( suvestinių)  ataskaitų rinkinio vertinimo

3. Dėl 2011m.Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto

4. Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

5. Išvada dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2012 metų savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto ataskaitos

Išvados dėl savivaldybės paskolų

1. Dėl  Kėdainių  rajono  savivaldybės  galimybės  paimti  ilgalaikę paskolą  tęstiniams  renovacijos darbams bei  investicijų  projektams  (finansuojamiems iš ES  lėšų) vykdyti

2. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti    2 mln. 390 tūkst. lt trumpalaikę paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti

3. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti ir daliniam dalyvavimui vykdant projektus iš Europos Sąjungos paramos lėšų

TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA (342.1 kb)

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (755.5 kb)

2011 m. ATLIKTI FINANSINIAI AUDITAI


1. ATASKAITA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS PAIMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ TĘSTINIAMS REMONTO IR RENOVACIJOS DARBAMS BEI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (FINANSUOJAMIEMS IŠ ES LĖŠŲ) VYKDYTI (156.4 kb )

2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AUDITO ATASKAITA (403.5 kb )

3. RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO KĖDAINIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ ATASKAITA (321.9 kb )
4. RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO AUDITO LABŪNAVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE ATASKAITA (323.8 kb )
5. RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO KĖDAINIŲ ŠVIESIOJOJE GIMNAZIJOJE ATASKAITA
(352.0 kb )
6. AUDITO ATASKAITA DĖL VšĮ KRAKIŲ AMBULATORIJOJE ATLIKTO RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ (265.4 kb )
7. AUDITO ATASKAITA DĖL VšĮ PELĖDNAGIŲ AMBULATORIJOJE ATLIKTO RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ (273.8 kb )
8. AUDITO ATASKAITA DĖL VšĮ LANČIŪNAVOS AMBULATORIJOJE ATLIKTO RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ (266.9 kb )
9. AUDITO ATASKAITA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS (VT-02 METINĖ) AUDITO REZULTATŲ
(435.7 kb )
10. DĖL UAB „KĖDBUSAS“ NUOSTOLINGŲ VAŽIAVIMO MARŠRUTŲ KOMPENSAVIMO AUDITO ATASKAITA
(1.3 Mb )
11. AUDITO ATASKAITA DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS STANDARTŲ ĮGYVENDINIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SĄSKAITŲ LIKUČIŲ PERKĖLIMO Į NAUJAS SĄSKAITAS PATIKRINIMO (327.5 kb)
12. AUDITO ATASKAITA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS (VT-01 METINĖ) AUDITO REZULTATŲ (480.8 kb)


2011 M. ATLIKTI VEIKLOS AUDITAI


1. AUDITO ATASKAITA KĖDAINIŲ RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS (236.8 kb )

IŠVADOS

1. IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS (VT-01) IR SAVIVALDYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS (VT-02)
(263.7 kb)

 

SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 VEIKLOS PLANAS(175.1 kb)

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (279.9 kb)

2010 M.  ATLIKTI FINANSINIAI AUDITAI
1. KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI ,,SAULUTĖ“ FINANSINIO AUDITO ATASKAITA (127.6 kb )
2. KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI ,,SAULUTĖ“ FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA (57.7 kb )
3. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS FINANSINIO AUDITO IŠVADA (70.4 kb )
4. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS FINANSINIO AUDITO ATASKAITA (126.8 kb )
5. KĖDAINIŲ  JAUNIMO MOKYKLA, FINANSINIO AUDITO IŠVADA (56.5 kb )
6. KĖDAINIŲ  JAUNIMO MOKYKLA, FINANSINIO AUDITO ATASKAITA (107.7 kb )
7. SMULKAUS VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ RIBOTOS APIMTIES  FINANSINIO AUDITO ATASKAITA (117.6 kb )
8. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AUDITO ATASKAITA (277.2 kb )
9. AUDITO ATASKAITA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO   SAVIVALDYBĖS   TURTO  2009  METŲ ATASKAITOS VT-02 METINĖ AUDITO REZULTATŲ (189.6 kb )
10. AUDITO ATASKAITA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO   SAVIVALDYBĖS  VALSTYBĖS TURTO  2009  METŲ ATASKAITOS VT-01 METINĖ AUDITO REZULTATŲ (94.8 kb )

11. RIBOTOS APIMTIES AUDITO ATASKAITA DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SISTEMOS REFORMOS ĮGYVENDINIMO RAJONE AUDITO  REZULTATŲ (82.3 kb )
12. ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMUI PANAUDOJIMAS IR APSKAITA KĖDAINIŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE ,,ŽILVITIS’’ (96.3 kb )
13. ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMUI, PANAUDOJIMAS IR APSKAITA KĖDAINIŲ MOKYKLOJE - DARŽELYJE ,,AVILIUKAS’’ (91.2 kb )
14. ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMUI PANAUDOJIMAS IR APSKAITA KĖDAINIŲ MOKYKLOJE- DARŽELYJE ,,OBELĖLĖ’’ (90.4 kb )
15. ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMUI,  PANAUDOJIMAS IR APSKAITA KĖDAINIŲ RAJONO AKADEMIJOS MOKYKLOJE- DARŽELYJE ,,KAŠTONAS’’ (86.1 kb )
16. ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMUI, PANAUDOJIMAS IR APSKAITA  KĖDAINIŲ RAJONO KRAKIŲ DARŽELYJE (125.7 kb)
17. PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ VEIKLOS PROGRAMOS  LĖŠŲ, SKIRTŲ VšI ,,VERŽLUSIS NEVĖŽIS” SPORTO VEIKLAI ORGANIZUOTI  PANAUDOJIMAS
18. VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ ĮRENGTI KOMERCINĘ REKLAMĄ SURINKIMAS IR APSKAITA
19. VšĮ DOTNUVOS AMBULATORIJOJE ATLIKTO RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO (111.0 kb)
20. VšĮ  ŠĖTOS AMBULATORIJOJE  ATLIKTO RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO (112.0 kb)
21. VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ VYKDYTI PREKYBĄ KASINĖJIMUS SURINKIMAS IR APSKAITA (109.1 kb)


Išvados

1. IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS (88.8 kb )
2. IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS (VT-01) (85.7 kb )
3. IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS (VT-01) IR SAVIVALDYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS (VT-02) (118.0 kb )
4. IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO (403.5 kb )

GRĮŽTAMOJI KONTROLĖ

PAŽYMA DĖL ATLIKTO PATIKRINIMO VšĮ GUDŽIŪNŲ AMBULATORIJOJE (114.3 kb )2009 m. METŲ ATLIKTI VEIKLOS AUDITAI
1. AUDITO ATASKAITA, GAUNAMŲ RAŠTŲ ADMINISTRAVIMO VERTINIMAS (122.8 kb )
2. INVESTICIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO EFEKTYVUMAS - DOTNUVOS GATVĖS KĖDAINIUOSE LIETAUS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI, VERTINIMAS, VEIKLOS AUDITO ATASKAITA (111.0 kb )
3. AUDITO ATASKAITA, KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS (151.5 kb )
4. AUDITO ATASKAITA, KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO VEIKLA (139.8 kb )
5.AUDITO ATASKAITA, KĖDAINIŲ RAJONO KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS KULTŪROS ĮSTAIGOSE (328.3 kb )
6. AUDITO ATASKAITA, JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO VEIKLA (130.9 kb )
7. AUDITO ATASKAITA, TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO VEIKLA (142.4 kb )
8. AUDITO ATASKAITA, ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO VEIKLA (134.6 kb )

2008 m. METŲ ATLIKTI VEIKLOS AUDITAI
BENDROVĖS VEIKLA IR IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS UAB ,,KĖDAINIŲ VANDENYS“ (199.8 kb )
DARBO RINKOS POLITIKOS RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS (VIEŠIEJI DARBAI) (119.9 kb )
LĖŠŲ UŽ ATSITIKTINES PASLAUGAS, PATALPŲ NUOMĄ IR IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE PANAUDOJIMAS (137.8 kb )
SOCIALINIO BŪSTO NAUDOJIMO IR ADMINISTRAVIMO VERTINIMAS (163.5 kb )
KĖDAINIŲ SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS VERTINIMAS, AUDITO ATASKAITA (188.2 kb )

2008 m. METŲ ATLIKTI FINANSINIAI AUDITAI
AUDITO ATASKAITA DĖL KAPITALO INVESTICIJŲ PROGRAMOS 3p. ir 4p. LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ ( 111.8 kb )
AUDITO ATASKAITA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ ( 115.3 kb )
KĖDAINIŲ SPORTO MOKYKLOS FINANSINIO AUDITO ATASKAITA ( 121.3 kb )
KĖDAINIŲ SPORTO MOKYKLOS FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA ( 59.2 kb )
AUDITO ATASKAITA DĖL VšĮ AKADEMIJOS AMBULATORIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ ( 93.5 kb )
AUDITO ATASKAITA DĖL VšĮ JOSVAINIŲ AMBULATORIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ ( 92.8 kb )
AUDITO ATASKAITA DĖL VšĮ PERNARAVOS AMBULATORIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ ( 120.2 kb )
KAPITALO INVESTICIJŲ PROGRAMOS 3p. ir 4p. LĖŠŲ PANAUDOJIMO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA ( 57.4 kb )
VšĮ JOSVAINIŲ AMBULATORIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA ( 56.8 kb )
VšĮ PERNARAVOS AMBULATORIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA ( 57.3 kb )
VšĮ AKADEMIJOS AMBULATORIJOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA ( 56.5 kb )
FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO IŠVADA ( 57.4 kb )
RIBOTOS APIMTIES AUDITO ATASKAITA PRIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS ,,DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ IŠLAIDŲ NAUDOJIMO“ ( 143.1 kb )

2008m. biudzeto ivykdymo apyskaitos auditas

KĖDAINIŲ RAJONO 2008 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS AUDITO ATASKAITA ( 225.4 kb )
IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS ( 91.9 kb )

2007 m. metų veiklos ataskaita
( 164.2 kb )

2007 m. METŲ ATLIKTI VEIKLOS AUDITAI
KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO VEIKLOS VERTINIMAS ( 221.6 kb ) 
AUDITO ATASKAITA DĖL ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ IR APLINKOS TVARKYMO FONDO PANAUDOJIMO ( 152.6 kb )


2007 m. METŲ ATLIKTI FINANSINIAI AUDITAI
ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO AUDITO IŠVADA ( 58.2 kb )
ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO AUDITO ATASKAITA ( 105.2 kb )
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUDITO IŠVADA ( 58.8 kb )
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUDITO ATASKAITA ( 197.7 kb )
PELĖDNAGIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „DOBILIUKAS“ AUDITO IŠVADA ( 81.3 kb )
PELĖDNAGIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „DOBILIUKAS“ AUDITO ATASKAITA ( 118.5 kb )
MOKYKLA-DARŽELIS „AVILIUKAS“ AUDITO IŠVADA ( 58.9 kb )
MOKYKLA-DARŽELIS „AVILIUKAS“ AUDITO ATASKAITA ( 103.5 kb )
KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS AUDITO IŠVADA ( 82.5 kb )
KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS AUDITO ATASKAITA ( 118.5 kb ) 
KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO AUDITO IŠVADA ( 58.5 kb )
KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO AUDITO ATASKAITA ( 106.4 kb )
JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO FINANSINIO AUDITO IŠVADA ( 79.0 kb )
JOSVAINIŲ SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO FINANSINIO AUDITO ATASKAITA ( 107.9 kb )
SPRENDIMAS DĖL TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ JOSVAINIŲ SOCIALINIAME IR UGDYMO CENTRE ( 77.8 kb )


Išvados

AUDITO ATASKAITA DĖL SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2007 METŲ ATASKAITOS AUDITO ( 125.2 kb )

ATASKAITA DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2007 METŲ ATASKAITOS AUDITO ( 207.9 kb )

KĖDAINIŲ RAJONO 2007 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS AUDITO ATASKAITA ( 274.4 kb )

IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS ( 70.2 kb )

IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TURTO 2007 METŲ ATASKAITOS (VT-01) IR SAVIVALDYBĖS TURTO 2007 METŲ ATASKAITOS (VT-02) ( 117.5 kb )

IŠVADA DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS GAVIMO ( 97.1 kb )

IŠVADA DĖL ILGALAIKĖS (5 mln. Lt) PASKOLOS GAVIMO ( 96.2 kb )

DĖL ATLIKTŲ PATIKRINIMUŲ PAGAL GYVENTOJŲN SKUNDUS, PRAŠYMUS ( 100.6 kb )