J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0008 „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo


Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ , su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2018 m. rugpjūčio 17 d. pasirašė projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0008 įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų, reikalingų veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sukūrimo.

Projekto uždavinys - gerinti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybėje.

Projekto rezultatas - sukurti / išplėsti socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (6 vnt.).

Bendra projekto vertė – 321 325,21 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos - 321 325,21 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga -  2022 m. birželio mėn.