J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0015 „KĖDAINIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ (KĖDAINIŲ MIESTO, VYTAUTO PARKŲ, UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO AIKŠTYNO, LAUKO TENISO KORTŲ PRIEIGŲ) KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENEI IR VERSLUI“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2018 m. sausio 26 d. pasirašė projekto „Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų, universalaus daugiafunkcio aikštyno, lauko teniso kortų prieigų) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui " Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0015 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas - Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant naujas ir išlaikant esamas darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą
Projekto uždavinys - Kėdainių mieste modernizuoti viešąsias erdves, didinant miesto patrauklumą bendruomenei ir verslui
Laukiami projekto rezultatai:
1. Pagerintos sąlygos paslaugų sektoriui, prisidėta prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo;
2. Kompleksiškai sutvarkyti miesto parkai, gerinantys miesto įvaizdį bei didinantys miesto patrauklumą atvykstantiems turistams, vietos bendruomenei ir verslui;
3. Padidintas naudojamų viešųjų erdvių plotas ir jų prieinamumas gyventojams Kėdainių mieste;
4. Pagerintas estetinis miesto įvaizdžio patrauklumas.
Bendra projekto vertė yra 4 317 537,08 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 2 890 136,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 255 012,00 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 1 172 389,08 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. gegužės mėn.