J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 05.5.1-APVA-R-008-21-0007 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 05.5.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2017 m. spalio 12 d. pasirašė projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje" Nr. 05.5.1-APVA-R-008-21-0007 finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą Kėdainių rajono savivaldybėje
Projekto uždavinys– Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą Kėdainių mieste bei rajone
Projekto veikla - konteinerių aikštelių įrengimas bei komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas.
Investicijos numatomos į Kėdainių rajono savivaldybės atliekų surinkimo infrastruktūrą, t.y. numatoma įrengti ne mažiau kaip 139 konteinerines aikšteles (mieste-87, rajone -52), iš kurių, planuojama, kad 37 būtų pusiau požeminės, 2 pilnai požeminės ir 100 antžeminių. Įgyvendinus projektą, gyventojai galės kiekvienoje aikštelėje pasinaudoti ir komunalinių, ir antrinių žaliavų rūšiavimu; bus prisidedama prie geresnio atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo didinimo mieste ir rajone; modernizuotos antžeminės konteinerių aikštelės bei įrengti požeminiai/ pusiau požeminiai konteineriai bus patogesni naudotis neįgaliesiems asmenims; sudarius galimybę gyventojams rūšiuoti, vykdant švietėjišką veiklą bus prisidedama prie sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimo.
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą sutvarkius bei atnaujinus esamas konteinerių aikšteles bus pagerintas bendras gyventojų gyvenamosios bei darbinės aplinkos patrauklumas, pagerintas atliekų rūšiavimo aikštelių pasiekiamumas.
Bendra projekto vertė yra 1 990 310,56 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos (Europos regioninės plėtros fondas) 1 691 76,97 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 298 546,59 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. rugsėjo mėn.