J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0021 „KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS AKTUALIZAVIMAS, PADIDINANT KULTŪROS PAVELDO AKTUALUMĄ, LANKOMUMĄ IR ŽINOMUMĄ“

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonę 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“, su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2019 m. sausio 15 d. pasirašė projekto „Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0021 įgyvendinimo sutartį.
Projekto tikslas - Kėdainių krašto muziejaus išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūrinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti jo prieinamumą visuomenei ir lankytojams.
Projekto uždavinys - sutvarkyti ir pritaikyti Kėdainių krašto muziejų, padidinant kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą ir žinomumą.
Projekto rezultatas - sutvarkytas Kėdainių krašto muziejaus paveldo objekto pastatas.

Bendra projekto vertė – 466 643,33 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 373 314,65 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 93 328,68 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. balandžio 30 d.