J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
PROJEKTAS NR. 05.1.1-APVA-R-019-21-0015 BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONE (II)

 

Finansuojama iš
Europos sanglaudos fondo

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“, su Aplinkos projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 22 d. pasirašė projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone (II)" finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą, likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus Kėdainių rajone.
Projekto uždavinys – likviduoti bešeimininkius apleistus pastatus ir sutvarkyti jų teritorijas.
Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija jau dešimtmetį sistemingai vykdo apleistų pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūras. Šiuo projektu teiktini likviduoti pastatai, yra menkaverčiai, apleisti, avarinės būklės, darkantys kraštovaizdį, keliantys pavojų ten galinčių būti žmonių saugumui bei gyvybei. Tai buvusios kolūkinės sistemos palikimas – griūvančios fermos, buvę sandėliai, saugyklos ir pan. Šie objektai ne tik neprisideda prie palankios aplinkos apsaugos, bet ir daro neigiamą poveikį kraštovaizdžio struktūrai, vizualiai teršia kraštovaizdžio teritoriją.
Likvidavus 8 bešeimininkius apleistus pastatus, sutvarkius jų teritorijas (apie 0,58 ha), t. y. pašalinus statybines medžiagas ir atliekas susidariusias griovimo metu, išlyginus žemės paviršių ir apsėjus jį žole bus sutvarkytos vizualiai pažeistos kraštovaizdžio teritorijos Kėdainių rajone, pagerės estetinė aplinkos kokybė, išnyks keliamas pavojus žmonių sveikatai.
Tikslinės grupės – Kėdainių rajono Vilainių ir Truskavos seniūnijų gyventojai.
Bendra projekto vertė yra 98 217,40 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 83 484,79 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 14 732,61 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2021 m. gruodžio 31 d.