J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste

Finansuojama iš
Europos Sajungos Sanglaudos fondo

Projektas „Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“.

 

Projekto pavadinimas

Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainiuose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų bei šalies ūkio pažeidžiamumą.

Uždavinys - įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Kėdainiuose: paaukštinti pylimą esantį sodininkų bendrijoje „Užuovėja“; įrengti naują pylimą ir sutvarkyti  polderio pralaidos reguliatorių (atbulinį vožtuvą) sodininkų bendrijoje „Justinava“.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatai:

1. Pagerintos gyvenimo kokybės sąlygos, prisidėta prie aplinkos gerinimo.

2. Sutvarkytas ir paaukštintas pylimas, esantis sodininkų bendrijoje "Užuovėja".

3. Sodininkų bendrijoje "Justinava" įrengtas naujas pylimas ir sujungtas su jau esančiais pylimais, sutvarkytas „Justinavos“ polderio pralaidos reguliatorius (atbulinis vožtuvas).

Įgyvendinimo laikas

2019 m. vasario mėn.− 2020 m. spalio mėn.

Projekto vertė

146.234,50 Eur

Savivaldybės lėšos

10.967,60 Eur

Kontaktiniai asmenys

Ieva Matyžiūtė, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus L. e. vedėjos pareigas , tel. (8 347) 69 594, el. p. ieva.matyziute@kedainiai.lt,