J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

 

Projektas „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

 

Projekto pavadinimas

Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - didinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą, likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus Kėdainių rajone

Uždavinys - likviduoti bešeimininkius apleistus pastatus ir sutvarkyti jų teritorijas

Laukiami rezultatai

Numatoma likviduoti 52 bešeimininkius apleistus pastatus, sutvarkyti jų teritorijas Kėdainių rajone, tokiu būdu siekiant gerinti rajono kraštovaizdžio kokybę. Visi šiame projekte teiktini likviduoti bešeimininkiai pastatai yra Kėdainių apylinkės teismo sprendimu pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pastatai yra Kėdainių rajono kaimiškose vietovėse (Rėgulių, Petraičių, Vaiškonių, Vincgalio, Šlapaberžės, Dotnuvos mstl.). Tai menkaverčiai, apleisti statiniai, darkantys kraštovaizdį, keliantys pavojų ten galinčių būti žmonių saugumui. Tai buvusios kolūkinės sistemos palikimas – griūvančios fermos, siloso tranšėjos, buvę sandėliai, saugyklos ir pan. Įgyvendinus projektą, likvidavus 52 apleistus pastatus bei sutvarkius jų teritorijas padidės kraštovaizdžio vizualinis potencialas, pagerės estetinė aplinkos kokybė.

Įgyvendinimo laikas

2017 m. rugpjūčio mėn. − 2019 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė

291 220,23 Eur, iš jų 247 537,19 Eur Europos Sąjungos lėšos

Savivaldybės lėšos

43 683,04 Eur

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44201, el. paštas ausra.ciukiene@kedainiai.lt

Daiva Ramanauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 69535, el. paštas daiva.ramanauskiene@kedainiai.lt