J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo 

Projekto pavadinimas

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – pagerinti visuomenės pasitenkinimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) ir Kėdainių rajono Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos (toliau – Viešosios bibliotekos) teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto uždaviniai:

1)    Įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę Administracijoje ir nustatyti esamą vartotojų pasitenkinimą Viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

2)    Gerinti teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę Administracijoje ir efektyvinti Viešosios bibliotekos paslaugų procesus, siekiant pagerinti lankytojų aptarnavimą

Projekto pareiškėjas – Administracija. Projekto partneris – Viešoji biblioteka.

Laukiami rezultatai

1)     Atliktas Administracijos procesų brandos tyrimas

2)     Atliktas gyventojų pasitenkinimo Viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis tyrimas

3)     Atlikta Administracijos teikiamų paslaugų analizė ir optimizavimas

4)     Parengta Kėdainių rajono savivaldybės piliečių paslaugų Chartija

5)     Atlikta Viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų analizė ir optimizavimas

6)     Apmokyti LEAN metodo naudotojai, vykdomieji darbuotojai, sertifikuoti darbuotojai

7)     Atnaujintos Viešosios bibliotekos „Jaunystės“ ir „Liepų“ filialų patalpos

8)     Įsigyta RFID įranga Viešosios bibliotekos „Jaunystės“ ir „Liepų“ filialams.

Įgyvendinimo laikas

2017 m. spalio mėn. – 2020 m. birželio mėn.

Projekto vertė

492 814,44 Eur, iš jų 418 982,27 ES lėšos

Savivaldybės lėšos

73 922,17  Eur

Kontaktiniai asmenys

Eglė Šileikė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44205, el. paštas egle.sileike@kedainiai.lt

Egidijus Grigaitis, Bendrojo skyriaus vedėjas, (8~347) 69509, el. paštas egidijus.grigaitis@kedainiai.lt