J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.

Finansuojama iš ES Europos socialinio fondo

Projekto pavadinimas

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - mažinti Kėdainių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Uždavinys - įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams Kėdainių rajone.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas - 54 tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. rugpjūčio mėn. − 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vertė

21.131,76 Eur

Savivaldybės lėšos

  1.584,89 Eur

Kontaktiniai asmenys

Projekto vykdytojas Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras. Jūratė Vaitonienė, programų koordinatorė, (8 347) 50601, el. paštas vaitoniene@yahoo.com.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras