J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Paslaugos pavadinimas

1.

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas

2.

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų, iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyve išdavimas

3.

Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas

4.

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas

5.

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas

6.

Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas

7.

Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas

8.

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas

9.

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

10.

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas

11.

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

12.

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių lengvatų priėmimas

13.

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas

14.

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

15.

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas

16.

Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

17.

Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas

18.

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

19.

Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą priėmimas

20.

Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

21.

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

22.

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

23.

Leidimo laidoti išdavimas

24.

Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre

25.

Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas

26.

Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas

27.

Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

28.

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

29.

Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

30.

Prašymų suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui nagrinėjimas

31.

Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką

32.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

33.

Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą

34.

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

35.

Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

36.

Prašymas dėl automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklų įrengimo

37.

Ūkininko ūkio registravimas

38.

Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro

39.

Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

40.

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimų agentūrai)

41.

Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas

42.

Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

43.

Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

44.

Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

45.

Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

46.

Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

47.

Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams

48.

Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams

49.

Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis

50.

Leidimas organizuoti renginį

51.

Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose

52.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

53.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 22 procentų

54.

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

55.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu

56.

Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu

57.

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose

58.

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose

59.

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

60.

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose

61.

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

62.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

63.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną

64.

Šilumos tiekimo licencija


Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą?


Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu https://www.epaslaugos.lt/
- Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą.
- Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite  savivaldybę, spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste, pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite).
- Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.

El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.

Mobilusis el. parašas
- Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“, „Teledema“) saloną ir įsigykite SIM kortelę, turinčią mobilaus parašo funkciją.  Įsidėję išduotą SIM kortelę galėsite pasirašyti el. parašu turint vien tik mobilų telefoną.
Daugiau informacijos rasite:
• Bitė - http://www.bite.lt/verslui/paslaugos/elektroninis-parasas
• Omnitel - http://www.omnitel.lt/eparasas  
• Tele2 - http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas  
• Teledema - http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmenines-paslaugos

Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas (nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).

Asmens tapatybės kortelė
Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

El. parašas USB laikmenoje
VĮ Registrų centras išduoda el. parašus lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
• VĮ Registrų centras – https://www.elektroninis.lt
Pastaba! Jei norite pasirašyti kortele, reikia papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; jei norite pasirašyti USB laikmena, reikia į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.