J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Informacijos rinkmenos

Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybės išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais   

Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybės išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais   

Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybės išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais


----------------------------------------------------------------------------

Vietinė rinkliava

Žemės nuoma

Žemės mokestis

Prekybos ir paslaugų teikimas viešosiose vietose

Prekybos ir paslaugų teikimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

- Leidimų  prekiauti ir teikti paslaugas išdavimo tvarka

- Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų Kėdainių rajono savivaldybėje sąrašas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Butų  ir  kitų  patalpų  savininkų  bendrosios  nuosavybės  administravimas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir turto skyrius daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų 2020 metų priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaita

Dėl planinių butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos patikrinimų 2021 metų plano patvirtinimo


Butų  ir  kitų  patalpų  savininkų  bendrosios  nuosavybės  administravimo nuostatai


Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbai

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika

Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika

Kėdainių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

Asmenų, pretenduojančių teikti  Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės

2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. TS-136 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Įsakymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo 2020 m. kovo 19 d. Nr. AD-1-305

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų 2019 metų priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaita 2020-01-27 Nr. D2-38

Įsakymai ir protokolaiLeidimų  vykdyti  žemės kasinėjimo darbus išdavimo tvarka ir leidimo forma

Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas

Pasiūlymas dėl viešųjų darbų įgyvendinimo (forma)


Prašymai

1. Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

- Licencijos išdavimui;

- Licencijos papildymui;

- Licencijos patikslinimui;

- Licencijos panaikinimui;

- Vienkartinės licencijos (alumi ir sidru iki 7,5 proc.) išdavimui;

- Vienkartinės licencijos (alkoholiniais gėrimais iki 7,5 proc.) išdavimui;

- Vienkartinės licencijos (alkoholiniais gėrimais iki 13 proc.) išdavimui;

- Vienkartinės licencijos (visais alkoholiniais gėrimais) išdavimui.


2. Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

- Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

- Licencijos patikslinimui;

- Licencijos panaikinimui

3. Prašymas leisti organizuoti renginį

- Prašymo leisti organizuoti renginį Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje vietoje forma

- Pranešimo apie organizuojamą renginį Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje vietoje, kuriam leidimo nereikia, forma