J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Rugpjūčio 28-29 dienomis Marijampolėje vyksta baigiamoji projekto „Create4Compete“ konferencija

  

 


Rugpjūčio 28-29 dienomis Marijampolėje vyksta baigiamoji projekto „Create4Compete“ konferencija

 Pasibaigus projektui „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ , rugpjūčio 28-29 dienomis Marijampolėje vyksta baigiamoji tarptautinė konferencija, kurios metu konferencijos dalyviams bus pristatyti projekto rezultatai ir pasiekimai, apdovanotos geriausius rezultatus pasiekusios projekte dalyvavusios įmonės, vyks kūrybinės laboratorijos užsiėmimai. Projekto tkslas – didinti Marijampolės ir Kauno  bei Kaliningrado srities  smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių ir infrastruktūrinės verslo paramos bendrovių konkurencingumą bei stiprinti jų bendradarbiavimą per sieną.

Projekte dalyvavo 35 Kauno regiono įmonės, 5 iš jų – Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje esančios įmonės: UAB „Eco standartas“, UAB „Jurasta“, UAB „Krisvita“, Astos Valavičienės individuali įmonė, UAB „Vitstoga“.

Įmonių atstovai dalyvavo „Coachingo“ (Ugdančiojo vadovavimo) mokymuose, individualiose konsultacijose, kūrybiškumo ugdymo, inovacijų valdymo ir kituose mokymuose.

Konferencijos metu bus siekiama keistis bendradarbiavimo per sieną patirtimi, naujovėmis ir verslo idėjomis, kilusiomis projekto metu.

Ši informacija parengta panaudojant Europos Sąjungos paramą pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jos turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra.
Bendroji informacija apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.
Bendroji informacija apie Programą. 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.