J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Aplinkosaugos ir gyvūnų globos organizacijos

Aplinkosaugos organizacijos atstovauja aplinkos apsaugos interesams, formuojant ir įgyvendinant nacionalines strategijas ir sektorines programas, vykdo veiklas gyvosios gamtos apsaugos, ekosistemų, klimato kaitos, darnaus vystymosi srityse

Eil. Nr.

Pavadinimas

Buveinės adresas

Kontaktai

1.

Asociacija „Gamtos parkas“

Dembnės k. 5, Dembnės k., Kėdainių r. sav.

Tel. +370 657 86 066 
El. p. gamtos.parkas@gmail.com

https://www.facebook.com/ 
Asociacija „Gamtos parkas“

 

Savo veikla gyvūnų globos nevyriausybinės organizacijos skatina pagarbą gyvūnams, rūpinasi gyvūnų apsauga ir gerove, stabdo žiaurų elgesį su jais

Eil. Nr.

Pavadinimas

Buveinės adresas

 

Kontaktai

1.

VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“

Mindaugo g. 13, Kėdainiai

Brigita Kymantaitė

Tel. +370 681 40 309
El. p. info@pifas.org

http://www.pifas.org
https://www.facebook.com /
Gyvūnų gerovės tarnyba Pifas