J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Projektas „Lyderių laikas 2“. Knygų sąrašas

1. Richard I. Arends. Mokomės mokyti. V., 2008 (Menas ir mokslas mokyti – žvilgsnis į mokymo istoriją, kas laikoma veiksmingu mokymu, mokymasis mokyti; vadovaujamosios mokymo funkcijos – planavimas, laikas ir erdvė, mokymosi aplinka ir motyvacija, klasės, kuriose mokosi įvairių kultūrų ir neįgalieji vaikai, vadovavimas klasei, vertinimas ir įvertinimas; sąveikos funkcijos mokant – dėstymas, sąvokų mokymas, tiesioginis aiškinimas, mokymasis bendradarbiaujant, mokymas tirti, klasės diskusijos; organizacinės mokymo funkcijos – mokykla kaip darbo vieta, pirmieji mokytojavimo metai, pradedančiojo mokytojo žinynas).

 

2. Stephen R. Covey. 7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai. Asmenybės pokyčių pamokos. V., 2006 (Paradigmos ir principai; asmeninės pergalės; viešosios pergalės; atsinaujinimas; priedai).

 

3. Stephen R. Covey. 8-asis įprotis. Tobulybės link. V., 2007 (Atraskite savo pašaukimą; įkvėpkite kitus atrasti savo pašaukimą – dėmesio sutelkimas, pavyzdžio sukūrimas ir kelio parodymas; įgyvendinimas, suderinimas ir įgalinimas; išminties amžius; dvidešimt dažniausiai užduodamų klausimų; priedai (4 tikslų įgyvendinimo metodai ir kt.).

 

4. Sue Cowley. Mokymo klinika. V., 2006 (Patarimai mokytojams, patekusiems į kebliausias situacijas; daugybė strategijų, kaip klasėje įveikti įvairiausias problemas; taiklūs atsakymai į ramybės neduodančius klausimus).

 

5. Peter F. Drucker. Diukerio mokymo pagrindai. Tai, kas geriausia iš Piterio Diukerio svarbiausių veikalų apie vadybą. K., 2009 (Vadyba; naujosios vadybos paradigmos; informacija, kurios vadovams reikia šiandien; valdymas remiantis iškeltais uždaviniais ir savikontrolė; žmonių parinkimas – svarbiausios taisyklės; individas – efektyvumo reikia mokytis, žinokite savi stipriąsias puses ir vertybes, veikiantis komunikavimas, lyderiavimas kaip darbas, inovavimo principai; visuomenė – pilietiškumas per socialinį sektorių, nuo analizavimo iki suvokimo).

 

6. Lorna M. Earl, Steven Katz. Mokyklų lyderystė duomenų kupiname pasaulyje. Pasitelkime duomenis mokykloms tobulinti. V., 2011 (Paverskime duomenis svarbiausia mokyklos pažangos priemone; pasitelkime duomenis, priimdami kompetentingus sprendimus; ugdykime kompetentingų lyderių savybes; formuokime analizės įgūdžius; lavinkime informacijos valdymo įgūdžius; sukurkime analizės kultūrą; palaikykime nenutrūkstamą procesą).

 

7. Bill George, Peter Sims. Tikroji kryptis. Kai tapti tikruoju lyderiu. K., 2008 (Lyderystė – tai kelionė; atraskite tikrąją lyderystę – vertybės ir vadovavimo principai, palaikymo komanda; skatinkite vadovauti kitus).

 

8. Carl D. Glickman. Lyderystė mokymuisi: kaip padėti mokytoams sėkmingai dirbti. V., 2010 (Žvilgsnis į mokymą ir mokymąsi pamokoje; pagalbos pamokoje modeliai; kaip nustatyti stebėjimo objektą; darbo su mokytoju būdai; praktinis pagalbos mokytojams būdų taikymas; mokytojų kompetencijos ir tobulėjimo vertinimo kriterijai; tikslas, ryžtas ir kolegiškos pastangos – mokyklos sėkmės paslaptis; tarpusavio ugdomojo konsultavimo formos; mokymo modeliai, stebėjimo objektas).


9. Douglas Griffin. Lyderystės ištakos. Saviorganizacijos ir etikos sąsajos.
V., 2011 (Lyderystė ir sistemos saviorganizacija: dalyvavimas sistemose; lyderystė ir dalyvavimu grįsta saviorganizacija: dalyvavimas vietinėje sąveikoje).


10. Andy Hargreaves. Mokymas žinių visuomenėje. Švietimas nesaugumo amžiuje.
V., 2008 (Mokymas žinių visuomenėje: švietimas išradingumui ugdyti; mokymas ne tik žinių visuomenei: nuo kuo pigiau prie kuo geriau; mokymas nepaisant žinių visuomenės: išradingumo pabaiga, integralumo netektis; žinių visuomenės mokykla: nykstanti rūšis; pranokstant standartizaciją; mokymo ateitis žinių visuomenėje: permąstyti tobulinimą, šalinti nuskurdimą).

 

11. Andy Hargreaves, Dean Fink. Tvariojo lyderystė. Ar tam, ką kuriate, lemta išlikti? V., 2008 (Tvarumas ir netvarumas; gylis (mokymasis ir atsakomybė); trukmė (patvarumas ir tęstinumas); sklaida (užuot delegavę padalykite); teisingumas (kiti ir mes); įvairovė (sudėtingumas ir sanglauda); išradingumas (ribojimas ir atnaujinimas); išsaugojimas (istorija ir palikimas); išvada (patiekalas, o ne meniu).

 

12. Alma Harris. Pasidalytoji lyderystė mokykloje. Ateities lyderių ugdymas. V., 2010 (Lyderystė kintančiame pasaulyje; lyderystės krizė; pasidalytoji lyderystė – teorija, įrodymai, kontekstas; pasidalytosios lyderystės taikymas praktikoje: mokyklose, tarp mokyklų ir už jų ribų; pasidalytoji lyderystė ir žinių kūrimas; ateities lyderystė).

 

13. Steven Katz, Lorna M. Earl, Sonia Ben Jaafar. Kuriame ir jungiame besimokančias bendruomenes. Kaip tinklai gali padėti tobulinti mokyklų veiklą. V., 2011 (Kodėl tinklai ir kodėl dabar; kaip veikia besimokančių bendruomenių tinklas; aiškus ir pagrįstas tikslas; mąstyti ir iš naujo įvertinti veiklos būdus skatinantys, bendradarbiaujant atliekami tyrinėjimai; besimokančių profesinių bendruomenių tinklų lyderiai; nuo mokinių mokymosi prie mokytojų mokymosi; kaip tinklas gali paskatinti profesinį lyderių mokymąsi; parama besimokančių bendruomenių tinklams).

 

14. Linda Lambert. Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga. V., 2011 (Gilesnis supratimas; pagrindinės dalyvavimo formos; profesinis lyderių tobulėjimas; mokytojai lyderiai; kintantis direktoriaus vaidmuo; mokinių mokymasis ir lyderystė; tėvai lyderiai; lyderystė ir laikas; švietimo skyriaus lyderystė; lyderystės gebėjimų tvarumas; lyderystės gebėjimų strategijos; mokytojų lyderystės vertinimo lentelė; mokytojų lyderystės kontinuumas; lyderystės gebėjimai: darbuotojų anketa; lyderystės gebėjimai: mokyklos tyrimas; kaip direktoriai ugdo kitų lyderystės gebėjimus).

 

15. Robert J. Marzano, Timothy Waters, Brian A. McNulty. Veiksminga mokyklų lyderystė. Nuo mokslinių tyrimų iki rezultatų. V., 2011 (Ką atskleidžia moksliniai tyrimai apie mokyklų lyderystės poveikį mokinių pasiekimams; kokie konkretūs lyderio veiksmai gali ypač pagerinti mokyklų veiksmingumą; kaip mokyklų vadovai turėtų taikyti tuos veiksmus kasdienėje mokyklos veikloje ir tuo sudėtingu metu, kai įgyvendinami pokyčiai).

 

16. Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson. Emocinis intelektas ir ugdymas. Efektyvesniam vadovų, ugdymo konsultantų ir personalo specialistų darbui. V., 2008 (Kas yra emocinis intelektas; kas yra ugdymas; emocinio intelekto svarba ugdyme; greitesnis kelias iki rezultatų ir pelningumo; emocinio intelekto lavinimas; vertybių, įsitikinimų bei nuostatų supratimas ir jų lavinimas; pagrindiniai ugdymo įgūdžiai; tikslus kuria vertybės, o juos įgyvendina veiksmai; ugdymo priemonių kompleksas; ugdymo etika ir teigiama patirtis).


17. Jo Owen. Kaip būti lyderiu.
V., 2008 (Lyderystės pamatas – dėmesys žmonėms, teigiamas nusiteikimas, profesionalumas; lyderystės praktika; lyderystės įgūdžių tobulinimas; lyderystės kelionė).


18. Stephen P. Robbins. Kaip vadovauti žmonėms.
V., 2007 (Visa tiesa apie priėmimą į darbą; visa ties apie motyvaciją; visa tiesa apie lyderystę; visa tiesa apie bendravimą; visa tiesa apie komandų kūrimą; visa tiesa apie konfliktų valdymą; visa tiesa apie darbo modeliavimą; visa tiesa apie atlikto darbo įvertinimą; visa tiesa apie tai, kaip susidoroti su pokyčiais; keletas baigiamųjų minčių apie elgesio valdymą).

 

19. Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė. Mokymasis bendradarbiaujant. V., 1999 (Mokymosi grupių dinamika – mokymosi bendradarbiaujant idėjų raida; mokymosi grupės idėjos Lietuvoje; bendradarbiavimo tendencijos visuomenėje; mokymasis ir patirtis; grupės ir jų ypatybės; bendradarbiaujančios grupės; mokymosi bendradarbiaujant metodai; bendradarbiaujančių grupių vertinimas; mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant; mokymosi bendradarbiaujant privalumai ir trūkumai; mokymosi bendradarbiauti jaunesniajame mokykliniame amžiuje lavinimo metodika – kaip taikyti lavinimo metodiką, įvadinės užduotys, mokymasis pastebėti kitų poreikius, mokymasis padėti vienas kitam, mokymasis diskutuoti, mokymosi bendradarbiaujant pamokų pavyzdžiai).

___________________