J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo 

 

 Projektas „Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0005) įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

Projekto pavadinimas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinė projekto problema – nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė Kėdainių r. sav. mokyklose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Šią problemą planuojama spręsti atliekant remonto darbus Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, esančioje Chemikų g. 30, Kėdainiuose (pastato unikalus Nr. 5398-5019-4017)  ir įsigyjant kūrybiškumą užtikrinančios įrangos bei baldų.

Įgyvendinus projekto veiklas bus atnaujinta dalis mokyklos patalpų:

- I ir II a. holai, koridoriai ir laiptinė, laiptai į rūbinę. Šiuo metu holai, koridoriai, laiptinės atlieka tik susisiekimo tarp klasių funkciją ir nepritaikyti papildomoms veikloms. Tai būtų popamokinė zona, grupinių užsiėmimų erdvė. Numatoma apjungti holo erdves su atvira skaitykla.  Kuriant šias multifunkcines - edukacines erdves bus formuojamos nedidelės erdvės grupiniam poilsiui, įrengiant skaidrias pertvaras, amfiteatrą-lentynėlę bei atliekamas sienų, grindų, lubų remontas su apšvietimu, įsigyjami sėdmaišiai, modulinės lentynos, stalai su kėdėmis atvirai skaityklai, pufai pradimukams.

- Laboratorija. Tokio tipo patalpos mokykloje nėra. Planuojama pertvarkyti esamas mokyklos patalpas ir jas pritaikyti laboratorijos reikmėms. Laboratorijos buvimas užtikrintų kūrybiškas ir vaizdžias pamokas ir praktinius užsiėmimus. Kuriant šią erdvę bus padaryta skaidri stumdoma sieną tarp klasių, pakeistos durys, atliktas sienų grindų, lubų remontas bei įsigyta visa laboratorijai reikalinga įranga bei baldai.

- Aktų salė ir jos prieigos.  Šiuo metu aktų salių erdvės išnaudojamos daugiau meninei, kultūrinei ir sporto veiklai. Planuojama aktų salę pritaikyti įvairesnėms veikloms, bus kuriama galimybė vykdyti sceninio meno veiklas ir pasirodymų peržiūras, sportinę veiklą, bendruomenių susitikimus ir kita kultūrinę veiklą. Kuriant šias erdves, bus  atliktas sienų, grindų, lubų remontas su apšvietimo atnaujinimu, įrengtas transformuojamas amfiteatras.

- Valgykla ir jos prieigos. Suremontavus šias erdves, bus apjungtas įėjimo holas su valgyklos patalpomis. Bus įsigyti valgyklos stalai su kėdėmis bei valgyklos lentyna. Aplink šią junginį bus sukoncentruojamos ir kitos bendrojo naudojimo erdvės skirtos tiek mokyklos reikmėms, tiek  bendruomenei: atnaujinami tualetai, laiptinė nuo rūsio iki 3 aukšto, 2 aukšto holai su koridoriais ir kt. Bus suremontuota vientisa bendro naudojimo erdvė.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatai:

1. Atlikti remonto darbai Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje;

2. Įsigyta progimnazijai reikalinga įranga bei baldai.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. vasario mėn. – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vertė

574 331,15 Eur

Savivaldybės lėšos

 43 074,84 Eur

Kontaktiniai asmenys

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

Nijolė Jašinienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69 527, el. paštas nijole.jasiniene@kedainiai.lt