J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gyvenimo aprašymas

Gimė 1956 m. rugsėjo  24 dieną Seredžiaus m. Jurbarko r., tarnautojų šeimoje.

1974 metais baigė Kauno r. Garliavos  vidurinę mokyklą.

1979 metais baigė A.Stulginskio universitetą (buvusi LŽŪA), žemės ūkio ekonomikos ir organizacijos specialybės kursą ir  įgijo žemės ūkio gamybos ir organizatoriaus  specialybę.

1997 metais baigė Vilniaus pedagoginio universiteto pradinio ugdymo pedagogikos  specialybės kursą ir įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

1979 metais pradėjo dirbti Kėdainių r. „Pakeltos velėnos“ kolūkyje  ekonomisto pareigose.

1981- 1986 m. dirbo vyr. buhalterio pavaduotojo pareigose.

1986-1990 m. dirbo  kolūkio pirmininko pavaduotojo pareigose..

Nuo 1990 m. dirbo Kėdainių r. „Nemuno“ kolūkyje buhalterio pareigose.

1990-1997 m. dirbo Kėdainių „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje ( buvusi Kėdainių 2-oji vid. mokykla) mokytoja.

1997-2000 m. dirbo Kėdainių „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2000 m. dirba Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriumi.

VISUOMENINĖ VEIKLA
Savivaldybių Kontrolierių asociacijos (SKA) valdybos pirmininkė. Lietuvos auditorių rūmų audito kokybės kontrolės komiteto narys,

Šeima: vyras Regimantas, dukra Daiva, sūnus Tomas.
Vertybės: šeima, pastovumas, bendravimas.