J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gyvenimo aprašymas
Zita Valiauskienė gimė 1956 m. rugsėjo 24 d., Jurbarko r. Seredžiaus miestelyje.
1974 m. baigė Garliavos vidurinę mokyklą,
1979 m. − Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos ir organizacijos specialybės kursą ir jai suteikta ekonomisto organizatoriaus kvalifikacija.
1997 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto pradinio ugdymo pedagogikos specialybės kursą ir įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.
1979 m. pradėjo dirbti Kėdainių rajono „Pakeltos velėnos“ kolūkyje ekonomiste, vėliau buhaltere.
Nuo 1991 m. pradėjo dirbti Kėdainių miesto „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje matematikos ir ekonomikos mokytoja.
Nuo 2000 m. dirba Kėdainių r. savivaldybės kontroliere.
Pomėgiai − sportas, kelionės.

Savivaldybės kontrolierius vadovauja Tarnybai ir atsako už jos veiklą. Jis atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius leidžia įsakymus.