J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje

Finansuojama iš
Sanglaudos fondo

 

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 05.5.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Projekto pavadinimas

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas – mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą Kėdainių rajono savivaldybėje

Uždavinys– Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą Kėdainių mieste bei rajone

Projekto veikla - konteinerių aikštelių įrengimas bei komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas.

Laukiami rezultatai

Investicijos numatomos į Kėdainių rajono savivaldybės atliekų surinkimo infrastruktūrą, t.y. numatoma įrengti ne mažiau kaip 139 konteinerines aikšteles (mieste-87, rajone -52), iš kurių, planuojama, kad 37 būtų pusiau požeminės, 2 pilnai požeminės ir 100 antžeminių. Įgyvendinus projektą, gyventojai galės kiekvienoje aikštelėje pasinaudoti ir komunalinių, ir antrinių žaliavų rūšiavimu; bus prisidedama prie geresnio atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo didinimo mieste ir rajone; modernizuotos antžeminės konteinerių aikštelės bei įrengti požeminiai/ pusiau požeminiai konteineriai bus patogesni naudotis neįgaliesiems asmenims; sudarius galimybę gyventojams rūšiuoti, vykdant švietėjišką veiklą bus prisidedama prie sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimo.
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą sutvarkius bei atnaujinus esamas konteinerių aikšteles bus pagerintas bendras gyventojų gyvenamosios bei darbinės aplinkos patrauklumas, pagerintas atliekų rūšiavimo aikštelių pasiekiamumas.

Įgyvendinimo laikas

2017 m. spalio mėn. − 2020 m. rugsėjo mėn.

Projekto vertė

1 990 310,56 Eur, iš jų 1 691 763,97 Eur Europos Sąjungos lėšos

Savivaldybės lėšos

 298 546,59 Eur

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44201, el. paštas ausra.ciukiene@kedainiai.lt

Ginterė Kundrotaitė-Kozins, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69598, el. paštas gintare.kozins@kedainiai.lt

Robertas Baltrimavičius, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8~347) 69520, el. paštas robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt