J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:47-asis Tarybos posėdis Data:2023-03-31 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:47 Būklė:Baigtas Protokolas: VARD47.pdf
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Zita Valiauskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. veiklos ataskaitai Pranešėjas:Arūnas Kacevičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės mero 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Valentinas Tamulis Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:Dėl Pritarimo VšĮ ,,Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras“, kurio savininkė yra Kėdainių rajono savivaldybė, 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Vytautas Grigas, Daina Balasevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Vladas Rimkus, Andrius Miliauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė, biudžetinių švietimo įstaigų direktoriai Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas, biudžetinių kultūros įstaigų direktoriai Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas, Tomas Pakštys Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, 2022 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė, biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, direktoriai Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:Dėl Pritarimo viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Sandra Buinovskienė, Joana Kleivienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:Dėl Pritarimo viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Sandra Buinovskienė, Edita Vaškevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:Dėl Pritarimo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai Pranešėjas:Sandra Buinovskienė, Danguolė Avižiuvienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo Pranešėjas:Sandra Buinovskienė, Danguolė Avižiuvienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių butai“ 2022 metų veiklos ataskaitos Pranešėjas:Audronė Naujalienė, Almantas Gurklys Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitos Pranešėjas:Audronė Naujalienė, Rimgaudas Praninskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kėdbusas“ 2022 metų veiklos ataskaitos Pranešėjas:Audronė Naujalienė, Remigijus Naujokas Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės narystės asociacijoje Vidurio Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupėje Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:Dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos J. S. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo A. K. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo J. A. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų nebeteikimo viešojoje įstaigoje Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre ir pritarimo greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkcijų perdavimui viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-286 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų medicinos darbuotojo apdovanojimui skirti atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus atleidimo iš pareigų Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Gintauto Muzniko atleidimo iš pareigų Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Vytauto Grigo atleidimo iš pareigų Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:Dėl 1999 m. liepos 16 d. sutarties Nr. 13 nutraukimo Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:Dėl bendradarbiavimo su Vytauto Didžiojo universitetu Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-121 „Dėl Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:Dėl sutikimo reorganizuoti Kėdainių r. Miegėnų pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Kėdainių r. Akademijos gimnazijos Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:Dėl sutikimo reorganizuoti Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Kėdainių r. Akademijos gimnazijos Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:Dėl sutikimo neatlygintinai perimti nekilnojamąjį turtą Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:Dėl turto perdavimo Kėdainių krašto muziejui Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-237 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-238 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:Dėl turto perdavimo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. TS-256 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnijai nuomoti patalpas Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
50
Klausimas:Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijai nuomoti patalpas Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
51
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
52
Klausimas:Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
53
Klausimas:Dėl Piliakalnio gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Plinkaigalio kaime Krakių seniūnijoje Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau